Leefbaarheid en verkeer

Dit is een belangrijk thema in Ellecom, we zijn aan drie zijden van het dorp omsloten door drukke wegen en ook nog het spoor. Ellecoms Belang en een aantal dorpsinitiatiefgroepen vragen aandacht voor de leefbaarheid die door de gevolgen (geluidsoverlast en fijnstof) van het verkeer beïnvloed wordt. Ook in de dorpsgesprekken die gemeente Rheden met ons voerde in verband met de Omgevingswet kwam dit duidelijk naar voren. Je leest het verslag van de dorpsgesprekken hier.


Wegen
– Ellecom is aan de oostkant begrensd door de provinciale weg N348/Ellecomsedijk een zeer drukke weg pal langs het dorp met wel 26.000 voertuigen per dag.
– Aan de zuidkant door de snelweg A348, deze weg ligt wat verder weg, maar geeft aan de zuidkant van het dorp geluidsoverlast.
– De Zutphensestraatweg is een drukke doorgaande weg dwars door het dorp.

Spoor
Het spoor ligt aan de noordkant van Ellecom, daarover komt alsmaar meer treinverkeer.

Luchtruim
Het luchtruim boven Ellecom kan luidruchtiger worden door de mogelijke komst van vliegveld Lelystad.

WAT DOET ELLECOMS BELANG?
– We zijn aangesloten bij RONA voor de leefbaarheid dicht bij het spoor.
– We voeren samen de bewoners van de Zutphensestraatweg en buurtinitiatief Team N348/Ellecomsedijk overleg met de gemeente.
– Ellecoms Belang is onderdeel van Samenwerkingsverband Trace1+.
Dit samenwerkingsverband van bewoners van de Dierenseweg in Eerbeek, wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO), Belangenvereniging Spankeren pleit sinds begin 2022 gezamenlijk voor maatregelen tegen de verkeersoverlast van het (vracht)verkeer. Projecten die een toenamen van het verkeer en daarmee de overlast geven zijn o.a. EerbeekLoenen 2030. Ook de vergunning voor een distributiecentrum aan de Kanaalweg in Dieren, heeft directe gevolgen voor de verkeersintensiteit op de Ellecomsedijk en daarmee de leefbaarheid voor onze inwoners.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial