Team Ellecomsedijk

Verkeer op de Ellecomsedijk
Team N348 Ellecomsedijk heeft bij de gemeente Rheden en de provincie Gelderland aandacht gevraagd voor het extra toegenomen verkeerslawaai door het toegenomen verkeer na de opening van de Traverse Dieren. De voorgenomen afsluiting van de Doesburgsedijk draagt er op termijn ook nog aan bij. 

Ligging van Ellecom direct naast de Ellecomsedijk

Team Ellecomsedijk bestaat uit een aantal bewoners van Dalstein, met als achterban Dalstein, Friedhof, Hofstetterlaan en een aantal over het dorp verspreide inwoners.

Inspreken op de informatie-avond
Team Ellecomsedijk heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht op een informatie-avond van de gemeente Rheden om haar opvattingen en wensen kenbaar te maken. Ellecoms Belang heeft het initiatief ondersteund door ook in te spreken. Dit heeft tot resultaat gehad dat er een raadsbrede motie is ingediend door de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. De motie houdt in dat er de wethouder nu samen met de bewoners naar het probleem gaat kijken, het onderzoeken en samen met de bewoners met de provincie gaat praten over de te treffen maatregelen.

Een mooi resultaat en ook een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een dorpsinitiatief en Ellecoms Belang.


Raad voor 1 maart 2019 informeren
In de motie is opgenomen dat de wethouder, Marc Budel, de raad voor 1 maart moet informeren over de resultaten en eventueel plan van aanpak.

We houden u via deze website op de hoogte van de uitkomsten en het vervolg.