Stichting SARI


De Stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India) werd opgericht op 25 mei 2007 zonder enige vorm van eigen vermogen. De doelstellingen van de Stichting SARI zijn:

  • De verbetering van de kwaliteit van het dagelijkse leven in India op korte en lange termijn.
  • Het bevorderen van toegang tot onderwijs, opleidingen, medische zorg, voeding en arbeid.
  • Het scheppen van een betere uitgangspositie voor kansarmen in de Indiase samenleving, met als speciale focus kinderen.

De stichting maakt geen onderscheid naar ras, religie of geslacht.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
De werkzaamheden van de Stichting SARI bestaan uit:

  • Het selecteren van te ondersteunen lokale projecten en initiatieven in India in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting.
  • Het in de publiciteit brengen van voornoemde doelstellingen van de stichting.
  • Het uitvoeren van activiteiten ter verkrijging van financiële en andere ondersteuning.
  • Tot deze activiteiten behoren o.a.:

— Het mondeling en schriftelijk benaderen van personen en instellingen voor sponsoring en donaties.
— Het geven van lezingen en presentaties.
— Het inzamelen en verzenden van goederen.
— Het creëren van promotie materiaal.
— Het verzorgen van een website, enzovoort.
— Het rapporteren over de voortgang van de activiteiten door middel van een jaarverslag, nieuwsbrieven, website artikelen, enzovoort.

  • Het bijhouden van een administratie waaruit duidelijk blijkt:

— De aard en omvang van gemaakte kosten van de stichting voor de werving van gelden, onkostenvergoedingen en andere uitgaven.
— De aard en omvang van het vermogen van de stichting

  • Het bewaken van de besteding van de ter beschikking gestelde middelen en de voortgang van de lokale projecten en initiatieven door middel van regelmatige communicatie en (indien mogelijk) jaarlijkse bezoeken.

De stichting streeft geen opbouw van vermogen na, ontvangen gelden zullen zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld worden van de geselecteerde lokale projecten en initiatieven. Stichting SARI werkt samen met lokale Indiase organisaties om projecten uit te voeren die aan de doelstellingen voldoen.

Vanaf 2004 heeft Gerard Helmink zakelijke reizen naar India gemaakt. Ook privé hebben Gerard en zijn vrouw Alei India bezocht. Tijdens deze reizen werden ze geconfronteerd met de enorme armoede en ontstond het idee om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kansarme kinderen.

Stichting SARI
p/a Bernhaldelaan 12
6955BR  Ellecom
T 0313-450703/0622415328
E-mail: stichtingsari@gmail.com
>Website

KvK: 09171467
ABN/Amro:
NL28 ABNA 048.43.90.120
ANBI erkend onder nr. 41610)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial