Renovatie A348

Mei 2021: een overzicht van de opgehaalde ideeën. Wat er mee gedaan wordt door de provincie Gelderland is nog niet bekend.

Maart 2021
Digitale presentatie van ideeën van dorpsbewoners

Klik op de link onder het plaatje voor de presentatie die we maakten de ideeën van Ellecommers voor de renovatie van de A348. Het bouwteam van de A348/provincie Gelderland had toegezegd om samen met ons en dorpsbewoners vanuit het dorp naar de snelweg te komen kijken en van gedachten te wisselen over de onze ervaringen met de weg. Vanwege corona ging het bezoek niet door en hebben we de ideeën op deze wijze aan hen gepresenteerd.

Dank voor alle input die we van jullie ontvangen, we horen binnenkort of en wat er meegenomen wordt in de plannen en de uiteindelijke uitvoering van de ambitieuze renovatie.


November 2020
Provincie Gelderland is bezig met het organiseren en uitvoeren van groot onderhoud van de A348, de snelweg die langs de zuidkant van ons dorp loopt. Dit doen ze volgens een nieuw concept, de ambitieuze innovatieve renovatie. De provincie heeft de volgende ambities geformuleerd: de meest optimale weg, zo min mogelijk CO2 uitstoot, zo circulair mogelijk. Lees meer op Gelderland.nl/A348

Welke ambities hebben de Ellecommers?
Ellecoms Belang is uitgenodigd om mee te denken over het  inpassen van de weg in de omgeving. Ellecoms Belang  wil de opvattingen en ideeën van de dorpsbewoners naar voren brengen. De vraag aan jullie is welke ideeën en wensen heb je voor deze weg en wil je aan ons meegeven voor de bijeenkomst. De provincie kijkt welke zaken makkelijk meegenomen kunnen worden in de geformuleerde doelstellingen. Leefbaarheid telt in principe mee, hoe het uiteindelijk gewogen wordt, moeten we afwachten.

Hoe hebben we dat gedaan?
Via een invulformulier met een aantal onderwerpen, kon je je ideeën kwijt. Veel Ellecommers hebben daarop gereageerd. We maakten er een samenvatting  van en presenteerden ze namens de dorpsbewoners in het overleg. De meest genoemde punten zijn geluidsoverlast, groen/biodiversiteit en energievoorziening. Locatiebezoek

Er komt in januari 2020 een locatiebezoek: het bouwteam kijkt samen met ons naar de Ellecomse kant van de weg om te ervaren welke invloed de weg op het dorp heeft. Wil je mee met het locatiebezoek, het wordt ergens in januari, meld je dan vast aan via info@inellecom.nl

Bestuur van Ellecom Belang en Werkgroep Verkeer

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial