Projecten van EB

Op deze pagina zie je een overzicht van de actuele activiteiten en projecten van het bestuur, waarin we nauw samenwerken met de werk- en projectgroepen.

Onze projecten

 1. We brengen per kwartaal het dorpsblad IN ELLECOM uit, bij actuele zaken sturen we onze leden informatie via de digitale nieuwsbrief.
 2. De website en Facebook pagina zijn ook een platform voor activiteiten en groepen uit het dorp.
 3. De verkeersstroom via de Zuidelijke Ontsluitingsroute vanaf Eerbeek in project EerbeekLoenen2030 geeft waarschijnlijk meer verkeerslawaai voor de oostkant van Ellecom. We werken samen met belanghebbenden en andere belangenverenigingen om te streven naar een oplossing voor de kwaliteit van de leefomgeving.
 4. De dorpsgesprekken (mei 2023) van gemeente Rheden geven een indruk van wat Ellecommers belangrijk vinden; we richten ons op deze onderwerpen.
 5. Onze straatambassadeurs verwelkomen nieuwe bewoners met info over Ellecoms Belang en een welkomsttas. Ze zorgen ook voor verspreiden van berichten via de straatambassadeursapp naar de appgroep van hun eigen straat.
 6. Via onze werk- en projectgroepen zijn inwoners van Ellecoms betrokken bij hun dorp.
 7. We organiseren reanimatiecursussen en onderhouden een AED.
 8. We willen graag dat alle Ellecommers het fijn en belangrijk vinden om lid te zijn van Ellecoms Belang.

Onze interne organisatie

 1. We werken met een aantal werk-en projectgroepen, te weten Groen, Leefomgeving en Verkeer, Cultuur Commissie Ellecom en Ellecom Energie Neutraal.
 2. Verschillende Ellecomse initiatiefgroepen, die ook voor het algemene Ellecomse belang zijn, ondersteunen we waar het gewenst is. 
 3. De groep straatambassadeurs speelt een belangrijke rol in de contacten met het dorp en bij de bezorging van ons dorpsblad IN ELLECOM.

Onze externe contacten

 1. We hebben regelmatig overleg met de gemeente Rheden: met onze dorpswethouder Paul Hofman, ontwikkelmanager Simon van Ommen en dorpsgastheer Freddy van Lee.
 2. We spreken met de landgoederen Middachten en Hof te Dieren.
 3. We zijn onderdeel van Platform Wijk- en Dorpsbelangenverenigingen (Dieren en Ellecom)
 4. Incluzio, de welzijnsorganisatie van gemeente Rheden 
 5. Ellecoms Belang is lid van DKK ( Dorpshuizen Kleine Kernen), een kennisorganisatie voor dorpshuizen en kleine kernen. 
 6. We zijn lid van RONA, de organisatie die het vervoer van goederen over het spoor monitort. 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial