Over Ellecommers

Ellecoms Belang stelt deze pagina beschikbaar voor berichten over meer of minder markante Ellecommers. Iedereen kan tekst en beeld aanbieden over een dorpsgenoot waar hij of zij graag aandacht aan wil besteden. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de ondertekenaar/indiener.


Madeleen Oomens

Herinneringen aan Madeleen Oomens  Geboren 17-12-1928 – Overleden 16-07-2022 

Afgelopen juli overleed dorpsgenote Madeleen Oomens. Ze woonde precies 50 jaar in Ellecom aan de Binnenweg 56,  het voormalige winterhuis van Mevrouw Annette Guépin. Intussen onherkenbaar verscholen in een groene oase van bomen en struiken, wat Madeleen’s liefde voor puur natuur illustreerde.

Bestuur Ellecoms Belang
Veel Ellecommers zullen haar nog kennen als een actieve en sterk betrokken vrouw bij allerlei activiteiten aangaande het wel en wee in het dorp. Vele jaren zat ze in het Bestuur van Ellecoms Belang. Vooral haar acties tegen de geplande nieuwbouw aan de Hofstetterlaan op het voormalige terrein van Huize Dalstein maakten indruk. Het omzagen van al die monumentale bomen sneed haar door de ziel. Tot aan de Hoge Raad werd er gevochten om dat bouwplan ongedaan te maken. Uiteindelijk bracht een opgespoorde, zeldzame en beschermde salamander uitkomst: het plan werd uiteindelijk gecanceld.  

Ledscom
Verder was ze lang actief bij de Ledscom:  Dat waren mensen uit naburige dorpen die vanaf 1995 onderling diensten en goederen aanboden of ruilden o.b.v. een ‘eigen geldstelsel’ en onderlinge hulp.  Het systeem had een sociale, economische en ecologische kant. Het onderlinge betaalmiddel was de talent(T)  zowel letterlijk als figuurlijk. Het Talent van Madeleen was de nieuwkomers in de dorpen wegwijs maken en interesseren voor deze vorm van onderlinge hulp. Ook kon men gebruik maken van haar garage-met-elektra en gestekte plantjes. In deze tijd van spanningen en dreigende inflatie opperde Madeleen de laatste tijd wel eens of die ‘Ledscom-formule’ niet weer van stal gehaald kon worden!

Humanisme en IVN
Ook specialiseerde ze zich in de theorie van het Humanisme en gaf jarenlang als docente Humanistische-Vorming les op verschillende basisscholen. Dat  vonden de kinderen vaak interessanter dan de normale lessen. Dat lieten ze dan blijken door aan het eind van het schooljaar haar een fles wijn cadeau te geven. Ook bij de IVN-tuin was ze 10 jaar lang erg actief. In die educatieve tuin kon ze veel kennis opdoen en zich verdiepen in: de samenhang van het grote geheel. Dat gegeven bleef in haar hele leven de leidraad van haar zoekende geest.

Die zoekende geest werd ook gevoed bij de Vrijzinnige IJsselstreek in Brummen waar ze regelmatig tot op hoge leeftijd lezingen bezocht. Ze stond daar bekend om haar heldere bijdragen en sprankelende spirituele geest. Haar   interesse in gedichten bleek uit haar voordrachten, vaak uit het hoofd.  

Met de rollator midden op de weg
Op 16 juli  kwam er na bijna 94 jaar een eind aan het leven van een energieke en veelzijdige dorpsgenoot, die veel onuitwisbare indrukken achterliet. Haar sterke karakter liet zich op hoge leeftijd en rollatorgebonden het best zien door midden op het wegdek te lopen: “Ze zien toch allemaal wel dat ik niet sneller kan!”  

Marianne Reynders  – september 2022                            Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial