Activiteiten Ellecoms Belang

Het bestuur van Ellecoms Belang verbindt, coördineert en initieert. Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele activiteiten van het bestuur.
Ellecoms Belang fungeert als platform voor activiteiten in het dorp en als spreekbuis voor externe zaken.

Waar we voor Ellecom mee bezig zijn
– Wilt u meedenken, meewerken en bijdragen aan plannen en verbeteringen? We horen graag van u.

Ellecom, het dorp. Lopende projecten.

 1. De dorpsschouw, een inventarisatie van knelpunten, verbeterpunten. Met complimenten voor al goed geregelde zaken. Lees er hier meer over. We werken dit moment, samen met de gemeente Rheden, aan de uitwerking ervan.
 2. We werken samen met een aantal werkgroepen, te weten Groen, Verkeer en veiligheid en EEN.
 3. Samen met Excelsior, de Oranjevereniging en de gemeente Rheden de herbouw van de muziektent gerealiseerd.
 4. We volgen de ontwikkelingen in het Rhedens Buitengebied. Op 4 april waren we op de inloopbijeenkomst van de ontwerp-omgevingsvisie. We willen graag deelnemen aan de op te richten gebiedstafels. Lees meer op Rhedensbuitengebied.nl
 5. Verschillende Ellecomse initiatiefgroepen, die ook voor het algemene Ellecomse belang zijn, ondersteunen we waar het gewenst is.

Activiteiten die onlangs succesvol afgerond zijn

 1. Er is inmiddels een netwerk van straatambassadeurs opgezet
 2. Bijgedragen aan het realiseren van de nieuwe Joodse Monument.

Ellecom en omgeving. Lopende projecten.

 1. We stemmen af met de belangenvereniging van de De Steeg en de landgoederen Middachten en Hof te Dieren in ‘het Platform’.
 2. We zijn aanwezig bij het overleg met ProRail over de voorgenomen sluitingen en aanpassingen van de spoorwegovergangen, onder andere bij de begraafplaats.
 3. We hebben regelmatig overleg met de gemeente Rheden, onze dorpswethouder Marc Budel, de dorpsontwikkelmanager Peter Brons en dorpsgastheer Freddy van de Lee.
 4. Met Incluzio, de uitvoerende instantie van gemeentelijke bepalingen , overleggen we regelmatig.
 5. Ellecoms Belang is lid van DKK ( Dorpshuizenen Kleine Kernen), een kennisorganisatie voor dorpshuizen en kleine kernen.
 6. We zijn lid van RONA, de organisatie die het vervoer van goederen over het spoor monitort. Lees hier de laatste nieuwsbrief van RONA.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial