Wil je ook energiebesparen?

Ellecom op weg naar energieneutraal?

Afgelopen weken zijn diverse bewoners van Ellecom op ‘adres-niveau’ persoonlijk uitgenodigd, door de werkgroep EEN -Ellecom Energie Neutraal-, om voorlichting te ontvangen over het gereed maken van hun woning  voor de toekomst.  De werkgroep EEN heeft samen met de inwoners van Ellecom energiebesparing en  gebruik van duurzame energie voor ogen. We delen kennis en werken samen om tot een succesvolle energietransitie te komen.

Twee weken geleden waren de eerste geselecteerde bewoners aan de beurt van een deel van de Pieperslaan / Kastanjelaan en Binnenweg / Zutphensestraatweg.

Voorafgaand aan deze avonden was er een inventarisatie gemaakt om de bewoners van (ongeveer) dezelfde woningen goed te kunnen informeren.

Deze week kon de werkgroep EEN bewoners van het ds. Bosplantsoen en van het Regina van Geunshof ontvangen in het dorpshuis voor uitgebreide informatie.

Op deze beide avonden werd informatie gegeven over verduurzaming. Onderwerpen die de revue passeerden waren onder ander: het toepassen van dakisolatie, spouwisolatie, vloerisolatie en het toepassen van hoogwaardig isolatieglas. Deze maatregelen bevorderen niet alleen een lager energieverbruik maar verhogen ook het comfort in de woning en dragen bovendien bij aan een beter milieu.

In de gesprekken met de bewoners kwam naar voren dat er behoefte is om elkaars energieverbruik te vergelijken (bij vergelijkbare woningen). De werkgroep EEN zal hiermee aan de slag gaan. 

De werkgroep heeft aangeboden om een gezamenlijke inkoop van isolatiemaatregelen te coördineren. 

In de nabije toekomst is er ook een warmtescan gepland om inzichtelijk te maken waar warmteverlies in de woning aanwezig is.

Deze serie avonden waren het begin van een reeks voorlichtingsavonden die EEN zal gaan geven aan nog meer bewoners in Ellecom. Ook deze bewoners zullen een persoonlijke uitnodiging gaan ontvangen.

Wil je ook meedoen, neem contact op met de werkgroep.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial