Seizoen eikenprocessierups breekt weer aan

P E R S B E R I C H T gemeente Rheden

De gemeente Rheden verwacht dat er in de maanden mei tot augustus veel overlast door de nesten van de eikenprocessierups ontstaat. De haartjes van deze rups kunnen bij mens en dier jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken neemt de gemeente verschillende maatregelen om de eikenprocessierups te bestrijden.

Levenswijze van de rups
De eikenprocessierups legt haar eitjes in de nazomer en begin van de herfst. In het voorjaar komen deze uit. De rupsen eten van de eikenboom en vervellen vijf keer. Vanaf de derde vervelling krijgt de rups brandharen. Dat is in de periode van mei tot en met juni. Daarna verpoppen ze tot vlinder.

Wat doet de gemeente Rheden
De gemeente neemt verschillende maatregelen om de rups te bestrijden. Hiervoor schakelt de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in. De meldingen voor gemeentelijke eiken in een gebied met een hoog risico (waar veel mensen komen of langdurig verblijven) voert de gemeente zo snel mogelijk uit. De bestrijding bestaat uit twee fases. Daarnaast gebruikt de gemeente ook een natuurvriendelijke bestrijdingswijze. De overlast van de eikenprocessierups neemt toe en het zal niet lukken ze overal te bestrijden. De gemeente doet dit door zo veel mogelijk preventieve bestrijding en het ophangen van nestkastjes.

1e fase preventieve bestrijding
Als de blaadjes van de eik uitkomen en de rups actief is, start de gemeente (medio april) met het bespuiten van de eiken. Elk jaar bepaalt de gemeente welke eiken wel of niet preventief behandeld moet worden. Hierbij kijken we naar welke overlast de rups in voorgaande jaren op bepaalde plekken heeft veroorzaakt. De spuitwerkzaamheden kunnen 24 uur per dag plaatsvinden.

2e fase, mechanische bestrijding
Bij eiken waar toch rupsen in zitten en bij eiken die niet preventief behandeld zijn vindt een mechanische bestrijding plaats. Dit gebeurt door het opzuigen en verbranden van de rupsen of door te plukken en in dichte vaten af te voeren.

Natuurvriendelijke bestrijding eikenprocessierups
Ook dit jaar gebruikt de gemeente een natuurlijke bestrijdingsmethode om verspreiding en overlast van de rupsen te verkleinen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het aantal natuurlijke vijanden. Ook plaatst de gemeente nestkasten voor de koolmees en de pimpelmees, die de jonge rupsen eten. Inwoners kunnen ook meehelpen door zo’n nestkast op te hangen. De gemeente stelt hiervoor 100 nestkasten beschikbaar. Inwoners kunnen hiervoor, onder vermelding van hun adres, een e-mail sturen naar projecten@rheden.nl. De gemeente brengt de nestkastjes, in de eerste week van april, aan huis. In verband met het Coronavirus zetten we het kastje bij de voordeur om zo eventuele besmetting met het virus te voorkomen. Daarnaast zaait de gemeente op een groot aantal verspreide plaatsen een speciaal bloemenmengsel waardoor natuurlijke vijanden (zoals sluipwespen) aangetrokken worden die hun eitjes in de rups of pop leggen.

Bestrijding eikenprocessierups landgoederen en natuurgebieden
Op landgoederen en in natuurgebieden is de bestrijding anders dan in de gemeente. Zo kan men er voor kiezen om op bepaalde plekken de rups weg te halen maar soms ook te laten zitten. Bezoekers worden met borden gewaarschuwd en betreden van het gebied is op eigen risico.

Nieuw meldingssysteem eikenprocessierups
Dit jaar heeft de gemeente een nieuw meldingssysteem. Vorig jaar hebben we ongeveer 500 meldingen ontvangen en regelmatig meerdere meldingen voor één boom. Inwoners kunnen vanaf eind april een boom met eikenprocessierups direct, via een digitale kaart en zien dan ook direct welke bomen met eikenprocessierups al bekend zijn bij de gemeente. Zo denkt de gemeente de bestrijding van de EPR beter te kunnen laten verlopen. Bomen in natuurgebieden en op de landgoederen staan niet in het meldingssysteem.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial