Oproep voor bijdrage aan zonne-energie school Suyam

De Bharathamatha kleuter – en lagere school is eigendom van en wordt beheerd door Suyam Charitable Trust sinds 2008. Meer dan 100 kinderen gaan hier naar school uit de omliggende sloppenwijken. De school geeft kwaliteitsonderwijs aan de allerarmsten uit de samenleving.

Het gebruik van duurzame zonne-energie en daardoor het verlagen van de elektriciteitsrekening zijn al langlopende initiatieven van Suyam. 

De in het verleden gebouwde zonne energie faciliteiten  op de Siragu Montessori school en op het Siragu hostel voor jongens leverde goede resultaten op en verminderde de elektriciteitsfactuur tot een kwart van de eerdere hoge rekeningen. Het huidige Bharathamatha school gebouw gebruikt nu nog stroom van het commerciële netwerk. Zodra zonne-energie wordt opgewekt, zal dit de elektriciteitskosten drastisch verlagen.

De totale kosten om een duurzame zonne-energie oplossing te installeren bedragen een kleine €7.000. Langs deze weg de oproep aan de Ellecomse bevolking dit initiatief te steunen.
Uw bijdrage graag overmaken op Stichting SARI  NL28 ABNA 048.43.90.120 ovv zonne panelen Suyam Alvast heel hartelijk dank !!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial