Meebouwen aan website ‘Rheden op de kaart’

Wie helpt ons met de website Erfgoed Rheden-Rozendaal?

Er is een mooie website met veel informatie over het verleden van de gemeentes Rheden en Rozendaal. Deze site wordt vernieuwd en krijgt meer gebruiksmogelijkheden. Dat is een zaak van veel “bouwstenen”. Daarom zoeken we vrijwilligers die mee willen bouwen, bijvoorbeeld met gegevens invoeren, historisch onderzoek doen of schrijven en redigeren.

Voor alle werkzaamheden geldt dat het fijn is als je:
• belangstelling hebt voor lokale geschiedenis,
• tijdelijk of langer gemiddeld enkele uren per week kunt besteden,
• beschikt over een computer
• en met anderen wil samenwerken.

Als stichting bieden we natuurlijk goede instructie, ondersteuning of een inwerkperiode en contact met ervaren mensen.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende werkzaamheden.

  1. Gegevens invoeren

Voor de overgang naar de nieuwe website moeten er heel veel gegevens ingevoerd worden.
• Ben je redelijk handig met de computer?
• Houd je van precies en tastbaar werk?

Gevraagd: invoeren van aangeleverde historische gegevens (teksten, foto’s enz.) in bepaalde hokjes (velden). Het kan op de eigen pc thuis. Er wordt gezocht naar een locatie waar op een vast dagdeel meer mensen tegelijkertijd kunnen werken.
Waarschijnlijk start het werk in november/december. Het stopt als de database gevuld is, maar… als je de smaak te pakken hebt: sommige dorpsredacties zoeken mensen die later geregeld aanvullingen en verbeteringen kunnen doorvoeren.

  1. Historisch onderzoek doen

Er zit veel informatie in de website, maar er zijn nog ‘witte vlekken’ en wensen. Daarbij hebben we onderzoekende types nodig.
• Heb je belangstelling voor de geschiedenis van je dorp?
• Vind je het leuk om in boeken, kranten en archieven te zoeken, ook op internet?
• Kun je gevonden gegevens ordenen, zodat jij of anderen er verhalen van kunnen maken?

Gevraagd: voor verschillende dorpsredacties mensen die onderzoek doen naar historische plekken, gebouwen, mensen, …. Alles binnen het stramien/thema’s van de website.

  1. Schrijven en redigeren

Een website stelt speciale eisen aan teksten, zeker als je een breed publiek wilt bereiken.
• Hield je vroeger van opstellen maken?
• Is taal ‘jouw ding’?
• Kun je anderen helpen om van veel feiten een goede beschrijving of verhaal te maken?

Gevraagd: voor verschillende dorpsredacties mensen die teksten en beelden in goed overleg kunnen bewerken, zodat ze geschikt zijn voor de website.

Meer weten?
Stichting Rheden op de Kaart
www.rhedenopdekaart.nl (volgend jaar www.erfgoedrheden-rozendaal.nl)
bestuur@rhedenopdekaart.nl
Telefoon 06 54 630 804 of 06 22 398 770

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial