Lief & Leed


Het Ellecomse vrouwenkoor Lief&Leed treedt, met nieuw repertoire én nieuwe dirigent, op 26 mei om 15.30 uur op in de dorpskerk te Ellecom.

Ode aan de vrouw
Dit concert heeft als titel ‘Ode aan de vrouw’ en bestaat voornamelijk uit Engelstalige liedjes waarmee de vrouw een uurtje in het muzikale zonlicht wordt gezet. Lees meer in de agenda.Lief & Leed

 

Vrouwenkoor Lief & Leed

Het koor Lief & Leed is opgericht in 1999 en heeft inmiddels een uitgebreid repertoire opgebouwd. Het koor bestaat uit vrouwen uit Ellecom en omliggende dorpen. Zingen met plezier is het motto en samen streven naar kwaliteit. Het merendeel van de voornamelijk muziekstukken is voor 3 stemgroepen: sopranen, mezzosopranen en alten.

De planning is eens in de 1 1/2 jaar eigen concert te organiseren, daar tussendoor hebben wij kleine concertjes in Ellecom en omgeving.

Repetities en repertoire
Wij oefenen – met uitzondering van de schoolvakanties – iedere woensdagavond (behalve de laatste woensdag van de maand) in Klein Bergstein, Binnenweg 40a te Ellecom van 20.00 – 22.00. In de pauze van 15 minuten is er koffie of thee.

Ons repertoire bestaat uit verschillende genres en talen, met name popmuziek en soms nemen we een muzikaal zijpaadje.

Dirigent
Onze dirigent is Christel Gelderman, een gepassioneerde muziekmaker.

Meer informatie over Lief & Leed via 0313-416200 en kijk op de website

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial