Ik hark in Ellecom 2023

Persbericht

10 november 2023


Ik hark in Ellecom, werkt ook dit najaar, samen met Ellecoms Belang en de gemeente Rheden, aan een schoon en natuurlijk Ellecom. Vanaf 13 november plaatst de gemeente Rheden weer bladdepots op vier plaatsen in Ellecom. Inwoners kunnen deze vullen met alleen bladeren. Tuinafval of ander afval horen niet in de blad korven. De gemeente laat het blad composteren. Ellecommers kunnen in het voorjaar de compost weer afhalen.

De gemeente Rheden zet bladblazers selectief in. Daar waar overlast en onveiligheid kunnen ontstaan, verwijdert de gemeente het blad in de publieke ruimte. De gemeente vraagt inwoners van Ellecom om de stoepen voor hun huis bladvrij te houden.

WaarnodighelptIkHarkinEllecominwonersombladteharken.Dewerkgroepadviseertookwaarbladkanblijvenliggenalsschuilplaatsvoorinsectenenhoejeeeneigencomposthoopmaakt.

Helpen? Dat kan. We zoeken mensen voor deHark brigade voor 1 of 2 uur per week om te harken in Ellecom bij mensen die dat zelf niet meer goed kunnen.

Hulp nodig? Mensen die hulp willen bij verzamelen van blad kunnen terecht bij de harkbrigade van Ik hark in Ellecom.

Vragen?Heeft u vragen over de blad korven, de plaatsing ervan of wilt u een extra bladkorf in uw buurt, neem contact op met: Henk de Jong, mobiel 0630829156 ofmail naar jongsluy@hotmail.com

Meer informatie op: Facebook: IkharkinEllecom https://www.facebook.com/ikharkinellecom

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial