Geweldig nieuws! Een ton subsidie!

Oktober 2023 Werkgroep EEN (Ellecom Energie Neutraal)

krijgt belangrijke subsidie van Gemeente Rheden voor verduurzaming.

Geweldig nieuws!

In het kader van de duurzaamheidsagenda heeft Werkgroep EEN begin oktober jl de bevestiging gekregen dat de Gemeente Rheden hen een bedrag van € 100.000 ter beschikking stelt ten behoeve van onderzoek naar de verduurzaming van monumentale en oude panden in Ellecom (van vóór 1940).

EEN zal met de bewoners van betreffende panden onderzoek gaan doen en hen adviseren naar de wijze waarop deze woningen verduurzaamd kunnen gaan worden. Het is vervolgens aan de bewoners om daarna het heft in eigen handen te nemen en de verduurzaming aan te pakken.

EEN zal voor de woningen een stappenplan voor de korte en lange termijn ontwikkelen.

EEN zal daarvoor onder andere kennis inwinnen bij het Gelders Restauratie Centrum  en de Monumentenwacht.

EEN wil voor dit project  een kick-off-vergadering organiseren waarbij de werkgroep EEN en belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten. 

Het ligt in de bedoeling om deze vergadering voor 15 november 2023  te organiseren in Hotel Fletcher/ Avegoor waarvoor o.a. Wethouder dhr. Paul Hofman zal worden uitgenodigd.

De werkgroep EEN werkt gezamenlijk met de inwoners van Ellecom en heeft energiebesparing en gebruik van duurzame energie voor ogen. De werkgroep EEN en de inwoners van Ellecom zetten zich daarvoor samen in. We delen kennis en werken met elkaar aan een succesvolle en duurzame energietransitie.

Contact: aatkuiper@ymail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial