Energiecoöperatie EEB = Ellecom Energie Beheer

Vul de enquete in!


Initiatief voor elektrische deelauto Vul de enquete in:

Op dit moment onderzoeken wij of het zinnig is elektrische deelauto’s in het dorp beschikbaar te hebben. Hiervoor zijn we in gesprek met de gemeente en partijen die hierin kunnen voorzien.
Binnenkort lanceren we een enquête om de belangstelling en interesse te inventariseren, wij verzoeken u dit initiatief te ondersteunen door het invullen van deze enquête.


Energiecoöperatie Ellecom Energie Beheer (EBB)

Initiatief
In 2022 hebben wij als betrokken inwoners van Ellecom het initiatief opgepakt om een Energiecoöperatie op te richten.
Energiecoöperatie Ellecom Energie Beheer (EEB) neemt het heft in eigen handen door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Ons credo is “Van, Voor en Door de burgers van Ellecom” en zo onafhankelijk mogelijk te zijn van energie van energieproducenten waar we als bewoners niets over te zeggen hebben. Zo kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze eigen leefomgeving en krijgen wij niet alleen meer controle over ons energieverbruik, maar ook over toekomstige productie en opslag.

Bestuur
Daniel Wismeijer – voorzitter
Woont vanaf 1985 in Ellecom en vanaf 1993 aan de Zutphensestraatweg. De afgelopen jaren is er veel verduurzaamd aan ons gemeentelijk monument waarbij  we streven naar een zo hoog mogelijk energielabel. In de eigen energievoorziening wordt voorzien middels zo’n 80 zonnepanelen en elektrisch rijden is al jaren aan de orde. Het werken aan de energietransitie en het zoeken naar oplossingen om dit voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken geeft mij energie.

Riks van Dijk – secretaris
Woont sinds 2004 in een boerderij aan de Binnenweg. Op het rieten dak zijn zonnepanelen niet aan de orde maar er zijn meer mogelijkheden om bij te dragen aan een betere wereld. Waaronder de energiecoöperatie. Voor het vervoer is een hybride auto een prima oplossing.

Henk Hakken – lid
Woont vanaf 2002 in Ellecom aan de Bernhaldelaan. Deze woning is over de jaren verdergaand verbeterd, er liggen echter nog een paar uitdagingen. De eerste set zonnepanelen is ruimschoots terugverdiend en hij rijdt al jaren met veel plezier een kleine elektrische auto. Henk is graag betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven voor het dorp en daarnaast ook actief betrokken bij diverse initiatieven.

Bart Hellings
Ik woon vanaf 2009 in Ellecom. Voor mij is duurzaamheid bijna een way of life, zowel privé als in het werk. Zonnepanelen op het huis natuurlijk, een zonneboiler en een warmtepomp. Bij elke verbouwing of aanschaf zoeken we naar een verbetering van het bestaande. Zoals bij de koelkast, een nieuwe is veel zuiniger. En toen de badkamer op de schop ging, is er ook een warmte terugwin-installatie in geplaatst.  

Waarom een energiecoöperatie? 
In een energiecoöperatie bundelen dorpsgenoten hun krachten door samen te investeren in het opwekken van duurzame energie en het verminderen van het energieverbruik. Dit kan door woningisolatie, het gebruik van warmtepompen, zonnepanelen op de daken van huizen en andere gebouwen of bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen in de buurt of verder weg, bijvoorbeeld op zee. De leden van de energiecoöperatie kunnen de opgewekte energie zelf thuis weer gebruiken. Met de opbrengst van deze groene stroom kan de coöperatie de omgeving verder verduurzamen door de opbrengsten te herinvesteren in al dan niet energie gerelateerde projecten in het dorp. 

Een coöperatie kent leden en is er voor, van en door de leden. De coöperatie kent ook klanten. Dit zijn mensen die stroom, warmte en/of gas afnemen. Met de opbrengsten hiervan, aangevuld met subsidies en andere financieringen, kunnen de projecten worden uitgebreid of nieuwe projecten worden gestart. 

Belangrijk is dat de leden van de coöperatie zeggenschap uitoefenen via de algemene ledenvergadering. Hier wordt onder andere bepaald welke investeringen door de coöperatie worden gedaan.   

Initiatief voor elektrische deelauto
Op dit moment onderzoeken wij of het zinnig is elektrische deelauto’s in het dorp beschikbaar te hebben. Hiervoor zijn we in gesprek met de gemeente en partijen die hierin kunnen voorzien.
Binnenkort lanceren we een enquête om de belangstelling en interesse te inventariseren, wij verzoeken u dit initiatief te ondersteunen door het invullen van deze enquête.

Meer informatie en contact
Meer informatie is te vinden op onze website www.ellecomenergiebeheer.nl
Hier vind u ook onze contactgegevens en een link naar de enquête.
Hartelijke groeten van Daniel, Riks, Bart en Henk

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial