DOE en EEN

DOE
Duurzaam Opgewekt Ellecom heeft nieuwe info op hun pagina oa.

EEN en DOE, hoe zit dat eigenlijk?

Wat is DOE?
Dit inwonersinitiatief wil onder meer door mee te denken over geschikte alternatieven van energieopwekking een betere verhouding tussen zon en wind en tevens geschiktere geclusterde locaties bereiken.

Wat is EEN?
EEN heeft als primaire doelstelling de weg naar verduurzaming van energiegebruik  te ondersteunen. Dat wil ze doen door de bewoners van Ellecom te helpen in hun inspanningen hun woningen te verduurzamen (energie te besparen).

Echter, DOE is geen werkgroep van EEN, net zomin als EEN een onderdeel is van het inwonersinitiatief DOE. Deze tekst is door DOE en EEN gezamenlijk opgesteld om duidelijkheid te geven aan alle inwoners van Ellecom.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial