Bedankje van St. Red de Veluwe

Stichting Red de Veluwe is Ellecoms Belang dank verschuldigd voor de bereidheid om actief mee te werken aan de campagne om bekendheid te geven aan wat ons allen boven het hoofd hangt als Lelystad Airport ooit mocht opengaan voor vakantievluchten. Dat heeft ongetwijfeld geleid tot bijdragen ter dekking van de financiële lasten die verbonden zijn aan de lopende en toekomstige procedure(s) tegen de onzalige plannen van het huidige demissionaire kabinet. Omdat de bank alleen de namen van de donateurs vermeldt en niet de woonplaats, kan ik jullie helaas niet vertellen hoeveel jullie actie heeft opgeleverd. Bovendien liepen in diezelfde periode ook acties elders. Hoe dat ook zij, we wisten en weten ons gesteund. En dat doet goed.De hele campagne heeft tot eind juli geduurd. Gelukkig is in totaal een zodanig bedrag binnengekomen dat we een behoorlijke buffer hebben om de kosten van de thans lopende beroepsprocedure inzake de herzieningsverzoeken en het komende verzet tegen het verlenen van de natuurvergunning aan Lelystad Airport op te vangen, en daarnaast de mogelijkheid hebben nog andere (bescheiden) initiatieven te ontwikkelen.
Hylke Brandsma van de Stichting

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial