👩‍⚖️Voorbereidende raadsvergadering over de participatienota

16 januari 19:30 – 22:00

Lees hier de documenten die over inwonersparticipatie aan de gemeenteraad zijn voorgelegd door het college van B&W.

De nota is erop gericht dat inwoners in het ‘stille midden’ en jongeren aangemoedigd worden om te ‘participeren’. Prima natuurlijk, maar volgens ons is het van belang dat ook belangenverenigingen, die nu nog ontbreken, in de nota benoemd en meegenomen worden. We dringen er samen met andere belangenverenigen op aan dat dit duidelijk en expliciet opgenomen wordt.

https://rheden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ff27529c-6781-4889-bd67-534e639049b9

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial