Stichting Behoud Dorpskerk

De Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom heeft als doel fondsen te werven voor de instandhouding van dit historische en beeldbepalende monument in Ellecom.

Bijdragen van inwoners van Ellecom
Door middel van bijdragen van onze donateurs en giften, de opbrengst van in de kerk te organiseren concerten dragen wij financieel bij aan de instandhouding. De stichting is afhankelijk van de bijdragen van de inwoners van Ellecom. Graag nodigen wij de  inwoners van Ellecom uit om een bijdrage te geven. Dat kan door een bedrag te storten op rekening nummer NL 43 INGB 0000 1923 73.

Donateur worden
Ook is het mogelijk u aan te melden als donateur. Dat kan via een e-mail gericht aan de secretaris van de Stichting: herman.wehkamp@gmail.com
We informeren onze donateurs regelmatig over de activiteiten die we ondernemen. 
>Website

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial