Werkgroep EEN

Ellecom Energie Neutraal (EEN)

Werkgroep EEN (Ellecom EnergieNeutraal) is onderdeel van Ellecoms Belang en functioneert als een ‘loket’ voor Ellecommers op terrein van energie en duurzaamheid.

‘WAT JE NIET VERBRUIKT, HOEF JE NIET OP TE WEKKEN’!


Werkgroep EEN stuurt regelmatig een nieuwsbrief. Deze bezorgen we huis-aan-huis.
2020 – februari: Isolatieglas en CV inregelen

Werkgroep EEN hield al verschillende bijeenkomsten voor het dorp.
Verslagen: volgt binnenkort

Beeld van een huis via de warmtescan

‘Dáárom is de energietransitie zo belangrijk’
Ellecom Energie Neutraal realiseerde zich vanaf het begin dat we een enorme opgave hebben op het vlak van de CO2- uitstootreductie.

We hebben het aspect ‘besparen’ op de eerste plaats gezet. De logica is immers dat ‘wat je niet gebruikt’, je niet hoeft op te wekken uit duurzame bronnen. En dat scheelt direct in de portemonnee . . .

Onderzoek op warmteverliezen
Daarom een actie gelanceerd om op grote schaal de huizen in Ellecom te onderzoeken op warmteverliezen. Inmiddels zijn meer dan 70 woningen aangemeld. Op de scan zie je de temperatuur (en dus energieverlies) met kleurverschillen, dat maakt bewust van de winst die we kunnen halen.

Mensen die zich voor dit inzichtelijke onderzoek willen aanmelden kunnen dat per e-mail doen: ellecomenergieneutraal@gmail.com

Het platform Ellecom EnergieNeutraal bestaat uit:  Henk Hakken, Ton van Rheenen, Peter Jezeer en Frans de Laaf


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial