Werkgroep EEN

Ellecom Energie Neutraal (EEN)

Werkgroep EEN (Ellecom EnergieNeutraal) is onderdeel van Ellecoms Belang en functioneert als een ‘loket’ voor Ellecommers op terrein van energie en duurzaamheid.


‘Dáárom is de energietransitie zo belangrijk’
Ellecom Energie Neutraal realiseerde zich vanaf het begin van hun ontstaan dat we een enorme opgave hebben op het vlak van de CO2- uitstootreductie. We hebben het aspect ‘besparen’ op de eerste plaats gezet. De logica is immers dat ‘wat je niet gebruikt’, je niet hoeft op te wekken uit duurzame bronnen. En dat scheelt direct in de portemonnee . . .

Onderzoek op warmteverliezen
Tijdens de tweede dorpsbijeenkomst is daarom een actie gelanceerd om op grote schaal de huizen in Ellecom te onderzoeken op warmteverliezen. Vanaf 22 november zijn maar liefst ruim 70 woningen aangemeld, wij hopen in januari ongeveer 50% te hebben gescand. Maar dat hangt ook af van de beschikbaarheid van de warmtescancamera. Op de scan zie je de temperatuur (en dus energieverlies) met kleurverschillen, dat maakt bewust van de winst die we kunnen halen.

Mensen die zich alsnog willen aanmelden kunnen dat per e-mail doen: ellecomenergieneutraal@gmail.com

Het platform Ellecom EnergieNeutraal bestaat uit:  Henk Hakken, Ton van Rheenen, Peter Jezeer en Frans de Laaf

Beeld van een huis via de warmtescan

Werkgroep EEN stuurt regelmatig een nieuwsbrief, deze wordt huis-aan-huis bezorgd

Nieuwsbrieven: volgt binnenkort

Werkgroep EEN hield al verschillende bijeenkomsten voor het dorp.
Lees hier de verslagen
Verslagen: volgt binnenkort

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial