Werkgroep EEN

Ellecom Energie Neutraal (EEN)

Werkgroep EEN (Ellecom EnergieNeutraal) is onderdeel van Ellecoms Belang en initieert en ondersteunt Ellecommers op terrein van het energiezuinig maken van je huis.

Frans de Laaf, Peter Jezeer, Ton van Rheenen

‘WAT JE NIET VERBRUIKT, HOEF JE NIET OP TE WEKKEN’!


Nieuw initiatief
Het is al weer even geleden dat Ellecom Energieneutraal van zich heeft laten horen. Geplande voorlichtingsavonden gingen niet door, bijeenkomsten waarin bewoners van woningen van voor 1920 met elkaar informatie deelden over hun verduurzamingsinspanningen, werden afgelast.

Toch zijn we niet stil blijven zitten en blijven zoeken naar mogelijkheden om de inwoners van Ellecom te ondersteunen in hun wens de eigen woning te verduurzamen. We merkten dat veel mensen het moeilijk vinden om een goede start te maken, zoals zoveel andere mensen in Nederland volgens de rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat deze zomer

Dus het maken van een plan voor de langere termijn en advies daarbij is een belangrijk voorwaarde. Hoe kunnen we als EEN daar een handje bij helpen? Zelf zijn we niet zo deskundig maar we kunnen wel dingen organiseren. Dat bracht ons op het volgende idee.

Referentiebeeld, maar wat is dat?
Ellecom heeft een paar specifieke buurtjes zoals Bernaldelaan, Dalstein, Laan van Athlone en Laan van Avegoor en nog zo wat, waarvan de huizen op ongeveer dezelfde tijd gebouwd zijn. Dat betekent dat bouwmaterialen, en ideeën over wat een goed huis is voor bv de huizen van de Bernaldelaan wel ongeveer gelijk zijn. Is het dan niet zinvol om een soort referentiebeeld te laten maken van de die huizen, een referentiebeeld waarin de mogelijkheden om te verduurzamen in principe wel een beetje dezelfde zijn. Op basis van dat referentiebeeld kunnen individuele eigenaren dan kijken in hoeverre hun woning eenzelfde reeks mogelijkheden van verduurzaming heeft. Want het ene huis is niet het andere, sommigen hebben al stappen gezet, anderen misschien nog niet.

We hebben dit idee getoetst bij deskundigen en hebben het volgende plan gemaakt: 
We starten een pilot waarin we een onafhankelijke adviseur vragen om zo’n referentiebeeld van de woningen op de Bernaldelaan te maken. Dat gebeurt door drie woningen specifiek te onderzoeken op hun bouwtechnische kenmerken en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden tot energiebesparing. Daarbij speelt ook de samenstelling van het huishouden en de manier waarop het huis gebruikt wordt een rol. 

Op basis van het onderzoek van deze drie woningen wordt één rapport gemaakt dat beschrijft welke besparingsmogelijkheden er voor dit type woning zijn en wat dat aan investering ongeveer kost. 

Dat rapport wordt vervolgens met alle bewoners van de Bernaldelaan besproken in (ijs en corona dienende) een gezamenlijke bijeenkomst waarin veel ruimte is voor vragen. 

We hebben ‘WOONHUIS duurzaam’ (www.woonhuis-duurzaam.nl) bereid gevonden met ons mee te denken en het onderzoek te verrichten. Zij zullen ook aanwezig zijn bij de bespreking van het rapport. 

Er zijn inmiddels al drie gezinnen op de Bernaldelaan bereid gevonden om hun woning beschikbaar te stellen voor een onderzoek.

De tijdslijn:

  • 15 januari worden de individuele huizen onderzocht
  • Medio februari wordt het rapport binnen EEN besproken
  • Medio maart willen we een bijeenkomst organiseren voor een uitgebreide bespreking. 

Als dit een succes is gaan we kijken of en op welke wijze we deze aanpak ook in andere buurten kunnen toepassen. Deze keer betaalt EEN de kosten van het traject. We moeten kijken hoe we dat doen bij een vervolg.

Tegelijkertijd willen we de Ellecommers die niet in zo’n buurtje wonen niet in de kou laten staan en zoeken we ook naar een (betaalbare) manier om hen te ondersteunen in het verkrijgen van een onafhankelijk advies.

Wordt vervolgd, Werkgroep Ellecom EnergieNeutraal
Mail: ellecomenergieneutraal@gmail.comACHTERGRONDINFORMATIE

‘Dáárom is de energietransitie zo belangrijk’

Ellecom Energie Neutraal realiseerde zich vanaf het begin dat we een enorme opgave hebben op het vlak van de CO2- uitstootreductie.

We hebben het aspect ‘besparen’ op de eerste plaats gezet. De logica is immers dat ‘wat je niet gebruikt’, je niet hoeft op te wekken uit duurzame bronnen. En dat scheelt direct in de portemonnee . . .

Onderzoek op warmteverliezen
Daarom hebben we direct een actie gelanceerd om op grote schaal de huizen in Ellecom te onderzoeken op warmteverliezen. Inmiddels zijn meer dan 70 woningen aangemeld. Op de scan zie je de temperatuur (en dus energieverlies) met kleurverschillen, dat maakt bewust van de winst die we kunnen halen.

Mensen die zich alsnog voor dit inzichtelijke onderzoek willen aanmelden kunnen dat per e-mail doen: ellecomenergieneutraal@gmail.comSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial