In Ellecom Lente 2020-01

Het houdt iedereen bezig, het coronavirus. Ook wij van Ellecoms Belang berichtten al over het uitstellen van de Algemene Leden vergadering en over het papieren dorpsblad dat even op zich laat wachten. Sterker nog, je leest het nu online.

Er was al zoveel kopij binnen gekomen en geredigeerd dat het zonde zou zijn om hem niet te laten verschijnen. Maar de werkgroepleden van communicatie zijn op dit moment overbelast dus kon de nieuwsbrief niet gemaakt worden zoals je het van ons gewend bent. Ik ben trots dat we op deze manier toch een mooi alternatief hebben gemaakt dat recht doet aan alle energie die besteed is aan de inhoud en de opmaak. Dank iedereen die  hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Ik wens iedereen rust en gezondheid in deze gekke tijden. Het brengt in ieder geval saamhorigheid en mooie initiatieven. Die worden gedeeld, ondersteunt en benut door onder andere de straatambassadeurs. Wat fijn dat we zo’n netwerk hebben waar gebruik van wordt gemaakt!

TIP: surf eens over onze website en lees meer over de geschiedenis van Ellecom, onze werkgroepen en andere Ellecomse informatie. 

Annemiek Hellings, voorzitter


Agenda en berichten over de activiteiten
In deze web-versie van de In Ellecom vind je vooral achtergrondinformatie. De agenda en overige berichten over de geplande activiteiten hebben we in verband met de verwachting dat vele afgezegd of uitgesteld worden niet opgenomen.
We zetten je nieuwe activiteiten graag op de de evenementenagenda op de site. Laat het ons horen via info@inellecom.nl


Twee nieuwe bestuursleden
We hebben een goed bericht over de bestuursbezetting en delen alvast mee dat we op de volgende ALV twee nieuwe bestuursleden kunnen presenteren. We zijn blij met hun komst! Zij stellen zich alvast kort voor. Op de volgende ALV kun je kennis met hen maken.


Edmond wil het bestuur komen versterken als algemeen bestuurslid.
Mijn naam is Edmond Verhelst en ben 56 jaar Ik woon samen met Ella en sinds 2017 wonen wij met veel plezier in Ellecom. Ik ben zelfstandig ondernemer en geef onafhankelijk financieel advies aan huis. Ik ben nieuw lid bij Ellecoms Belang en wil graag meedenken met de nieuwe duurzame energietransitie

Marissa, zij wil de rol van penningmeester vervullen.
Hallo, ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Marissa Jansen en ik woon sinds 1 augustus vorig jaar samen met mijn man en twee zonen op de Kastanjelaan in Ellecom. Ja, daar waar maandenlang een puincontainer in de tuin heeft gestaan :).  Ik kijk er naar uit om als nieuw lid van het Bestuur van het Ellecoms Belang weer leuke mensen te ontmoeten en mijn bijdrage te kunnen leveren aan de positieve ontwikkelingen die gaande zijn in  Ellecom.

 


Up-to-date archief   
Ellecoms Belang bestaat al sinds 1926. Dat betekent dat er ook een archief is. We hebben daarvoor ruimte in het dorpshuis.
Nu de vereniging weer actief is, werd het tijd om naar het archief te kijken en te ordenen. Dat hebben John Striker en Peter Sluijter voor ons gedaan. Beiden zijn bekend met historische projecten en geïnteresseerd in de geschiedenis van Ellecom. Alle mappen zijn gesorteerd, wat belangrijk is hebben we bewaard. En wat ook ergens anders wordt bewaard (bijvoorbeeld bij de gemeente) hebben we niet in detail bewaard.  

Dia’s en knipsels
Alle dia’s die Joke Hendriks van het dorp gemaakt heeft, zijn gedigitaliseerd. We hebben zo een schat aan beeldinformatie van ons dorp rond de eeuwwisseling. Krantenknipsels geven ook een mooi beeld van allerlei gebeurtenissen. John heeft ontbrekende knipsels aangevuld uit zijn eigen archief. Hij houdt dit bij vanuit persoonlijke interesse en heeft toegezegd regelmatig zijn digitale knipselbestanden met ons te delen. Wil je ook eens in ons archief kijken en/of heb je materiaal voor ons, laat het dan weten via info@inellecom.nl


In de stal van de familie Frederiks

Fietstocht met Twickel en Middachten
Belangenvereniging De Steeg- Havikerwaard en Ellecoms Belang hebben met de landgoederen twee keer per jaar een overleg dat erop gericht is om elkaar te leren kenen en om over en weer informatie uit te wisselen. Het sluit aan bij wat wij als Ellecoms Belang voor ogen hebben: ‘Als je elkaar kent kun je elkaar makkelijker en sneller benaderen als dat nodig is.’ 

Deze keer hebben we met elkaar gefietst. Na een introductie van Age Fennema in de squashhal op  Middachten gingen we naar boerderij ‘de Wolfskuil’ van de familie Harmsen. Hij vertelde over de biologische landbouw, de paarden die in groepen rondom de boerderij grazen en de koeien die op grond van Natuurmonumenten bij de Lappendeken lopen. Ook zagen we een schuur die van hout uit de eigen bossen is gemaakt.

Via Ellecom – met uitleg van Wilke Schoemaker, over het inzaaien van de akkers langs de Ellecomsedijk met groenbemesters – naar het melkveebedrijf van de familie Frederiks in de Fraterwaard. De huidige eigenaren zijn de 5e generatie op deze moderne boerderij, ze werken oa. met een robot die de koeien volgens een uitgekiend systeem melkt. 

De middag sloten we af op de werkboerderij van Hof te Dieren. We hebben elkaar op een ontspannen wijze beter leren kennen en een beeld gekregen in het reilen en zeilen van deze beide landgoederen. En de dilemma’s die daarbij horen. Wat ons betreft een mooie opmaat naar verdere kennismaking met het dorp. Misschien tijdens een thema-avond of een excursie in het veld.   


Geschiedschrijvers 

John Striker en Elis Duringhof-Gerritsen

Interview en foto’s: Tamara Onos 

In 1852 viel de polder waar ik ben opgegroeid droog. Daarvoor was het een grote plas water. De geschiedenis van mijn geboortegrond is kort en overzichtelijk. Hier in Ellecom is dat anders. Het lijkt of achter elk gebouw, elke boom en elk stuk land een verhaal schuilt.  

Afgelopen maand sprak ik met dorpsgenoten Elis Duringhof-Gerritsen en John Striker. Zij zijn geschiedschrijvers van Ellecom. Met vasthoudendheid, lange adem en een gezonde dosis nieuwsgierigheid verdiepen zij zich in verschillende stukken verleden. Hun werk is vastgelegd in artikelen in Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal, op informatieborden in musea en in tal van boeken.  

Gouden duo 
Elis vormt een gouden combinatie met Nettie Dekker. Samen pluizen ze lijntjes uit. Daarbij begint het vaak met gesprekken met dorpsgenoten. De details worden vervolgens nagezocht in binnen- en buitenlandse archieven en musea. Niet zelden wordt een vakantie gevouwen rondom een zoektocht. Samen schreven zij onder andere over Dalstein, Ellecomse architecten en historiebepalende Ellecomse vrouwen.

Bekend gezicht 
John begon jaren geleden met een verzameling oude ansichtkaarten uit Ellecom. Deze groeide uit naar kabinetfoto’s en literatuur. Ik heb het even opgezocht: kabinetfoto’s zijn fotografische kaarten, meestal portretten. Ook John is een bekend gezicht in de verschillende archieven. Hij bestudeerde met anderen de geschiedenis van de marken van Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom, onderzocht het na-oorlogse verleden van Avegoor, schreef mee aan het Canon van de gemeente Rheden en nog veel meer. Nog maar een keer opgezocht. Een marke is een oude bestuursvorm voor woeste gronden. Een collectief van grote boeren of eigenaren bij een dorp of plaats die gemeenschappelijke gronden beheerden en reguleerden. 

Juistheid  
Het gesprek met beide geschiedschrijvers leert mij niet alleen nieuwe termen, het is geanimeerd en vol feiten en wetenswaardigheden. Wat opvalt is de speurderszin en de gedeelde hang naar juistheid. Als een auteur ooit een foute interpretatie heeft vastgelegd in een publicatie, kan het door een volgende auteur zonder feitencontrole gebruikt worden in een nieuw werk en zo lijkt dat waarheid te worden. Onbedoelde geschiedvervalsing is zo gebeurd. Dit is voor geschiedschrijvers zoals John en Elis dramatisch. Voor hen een extra reden om zeer zorgvuldig te werken.

Pluizen en spitten 
Ik vond het een prachtig gesprek. Wat wij zien in het werk van Elis, Nettie en John zijn feiten en gebeurtenissen. Wat we niet zien zijn de uren en uren van pluizen en spitten, de honderden uitgezochte, maar doodlopende lijntjes en de blokken vol opzij gelegde notities. Dit zijn schatgravers. Mensen met een vlammetje. Een vuurtje van binnen. Dorpsgenoten met een verlangen om te weten hoe het was en met de behoefte om belangrijke verhalen te verankeren. Opdat wij nooit vergeten.  Elis, Nettie en John schrijven door. En dat is geweldig. In een dorp en streek zo boordevol historie kunnen er geen geschiedschrijvers genoeg zijn. Hun heldere verhalen maken het verleden toegankelijk, behapbaar en overdraagbaar.

Artikelen in het tijdschrift van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal

Vanaf dit nummer schrijft John een column in InEllecom over de geschiedenis van ons dorp. Uitgebreidere informatie is te vinden op de websites van InEllecom en van de oudheidkundige kring. Ook Rhedenopdekaart.nl is een bezoek waard. De boeken waaraan deze schrijvers meewerkten, zijn te verkrijgen bij de boekhandels in de directe omgeving en bij onze plaatselijke bakker Samberg.


Nestkastjes  
Wie door de Laan van Avegoor loopt, is het misschien al opgevallen: sinds enige tijd hangen daar mezennestkastjes. 

Afgelopen zomer werden de bewoners van deze laan – een waar walhalla voor de eikenprocessierups – geplaagd door de haren van deze rupsen. Een paar bewoners hebben de hoofden bij elkaar gestoken en daarna de handen uit de mouwen.

Resultaat zeven nestkastjes
In het kader van de bevordering van saamhorigheid en het vergroten van de betrokkenheid van de laan zijn de huisjes opgehangen; de bewoners van de laan van Avegoor waren uitgenodigd om de oplevering en ophanging van deze energie- en CO2-neutrale mezenwoningen bij te wonen, dit onder het genot van glühwein en appeltaart. De bewoners adopteerden een kastje voor ‘hun’ boom. Een en ander is in overleg gegaan met de afdeling groenbeheer van de gemeente. Voorwaarde is dat de laanbewoners zelf zorgdragen voor de schoonmaak van de kastjes. Dat lijkt geen probleem, de grote schoonmaak staat al als laan- activiteit voor het voorjaar gepland.  

Mirjam Schot 

Scootmobiel-pool    
Alle inwoners van Ellecom kunnen gratis gebruik maken van een scootmobiel.  Er zijn er twee beschikbaar. Ze staan in de garagebox van Benvenuto; ze worden daar ook opgeladen. Jouke van Wijngaarden is coördinator.  Wil je er gebruik van maken, meld je dan aan via sociaalmeldpunt@rheden.nl of bel 026-49 76 911. 
Deze pilot is een samenwerking van enkele bewoners van Benvenuto en de WMO van de Gemeente Rheden.  


Natuurspeelplaats
Dit Ellecomse ‘Ik buurt mee’-project loopt nog tot 1 april. Vind je dit ook een goed idee voor ons dorp en heb je je voucher ter waarde van € 7,50 nog niet gebruikt, deponeer ‘m in de verzamelbak bij de bakker of doneer digitaal door naar de site te gaan.


Park-praat 
Mijn oma zei vroeger altijd bij harde wind: ‘je oren worden van je hoofd geblazen’. Gelukkig hoeven we zoiets niet letterlijk te nemen want anders liep heel Nederland deze winter zonder oren rond. Échte koude hebben we niet gehad, maar met 4 stormen konden we onze lol op.  

Maar laten we aannemen dat wanneer dit stukje geplaatst wordt de stormen zijn gaan liggen en de lente zich aangediend heeft. En dus: laten de voorjaarsbloeiers zich weer zien! Borrie’s seizoenstip: ga als Ellecomse dorpsbewoner zeker eens kijken in het bosje grenzend aan de Buitensingel als onderdeel van park Avegoor! De nieuwe eigenaar (ja een dorpsgenoot) heeft er geen gras over laten groeien. Sinds hij de nieuwe eigenaar is heeft hij zich met volle inzet gestort op het ‘restaureren’ van dit oude parkbos. De bodem van de vijverpartij werd bijvoorbeeld door hem schoongemaakt zodat het schone wel-water weer een weg naar boven kon vinden. Wist je dat dit eeuwenoud water is dat door het gewicht van het Veluwemassief aan de randen naar boven geduwd wordt? En tijdens dit proces gaat het door diverse aardlagen en komt als heel bijzonder en schoon water aan de oppervlakte. Juist door die speciale eigenschappen van dit water kunnen bijzondere (lees: zeldzame) plantjes hier weer gaan gedijen.   

Maar ook werd het bosje ontdaan van het surplus aan lagere struiken en werden er zelfs bomen geveld. Deze bomen waren in een zéér slechte staat. Sommigen waren zelfs zo gevaarlijk voor wandelaars dat ze zonder aantoonbare reden omvielen. Ook dode takken kwamen regelmatig naar beneden. Je moet er toch niet aan denken dat je zo’n boom of tak op je hoofd krijgt!  
Maar nu de meeste winterse werkzaamheden voltooid zijn en het voorjaar er aan zit te komen is het zeker de moeite waard hier eens een wandelingetje te gaan maken. Probeer maar eens goed in je op te nemen hoeveel soorten plantjes er nu staan. Je zult zien dat de bodembedekkende plantjes nu kunnen gedijen omdat de bosgrond weer direct zonlicht krijgt en er gaandeweg meer zeldzame plantjes terugkomen.  

Met andere woorden: er komt meer diversiteit.  
Ondanks dat we (helaas ook in Ellecom) gebukt gaan onder CO2 uitstoot en de stikstofcrisis zijn er toch mensen die kleine wondertjes verrichten die navolging verdienen …. een diepe buiging is op z’n plaats!   


Borrie 


Nieuwe Ellecomse schrijfster 
Onze dorpsbewoner Susanna Graver-Kamminga heeft onder haar eigen naam (Kamminga) een boek geschreven met de titel Wij zijn Gods lach. Het boek is een bundeling van de overwegingen die zij als geestelijk verzorger heeft voorgedragen tijdens levensbeschouwelijke bijeenkomsten in verpleeghuizen. Het zijn hedendaagse overwegingen op het gebied van spiritualiteit en zingeving met een persoonlijke inleiding van de schrijfster. Het boek is te koop bij boekwinkel De Plek in Dieren en bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Ook is het boek te bestellen via www.boekscout.nl. 


Nieuwe column: Geschiedenis IN ELLECOM

Het landgoed rond de Hof te Dieren, tegenwoordig Twickel.  
Jachtslot Dieren 

In 1647 kocht Stadhouder-Prins Willem II van Oranje Nassau bij Dieren een goed van de Duitse Orde, dat in 1249 hier een Commanderij gevestigd had. Het doel was om hier een jachtterrein of Wildbaan in te richten. Daarvoor was de uitkoop nodig van belangrijke boerenhoeven die een eigen uitweg hadden naar de hoger gelegen heidevelden via zogenaamde schaapsdriften. Het aankoopproces in Spankeren, Dieren en Ellecom was tegen het einde van 1648 voltooid. Tot de Ellecomse hofsteden behoorden: 
Hof tho Ochten, 
– Hof tho Avegoor 
– Hof tho Middeldorp ter hoogte van Dalstein  
– Hof tho Brouill  

– enkele grondstukken op de Enk, zoals van de Ellecomse kerk. 

De Hof tho Ochten -onderaan de tegenwoordige Selsweg in de weide bij de Moerascypres – was toen de belangrijkste hoeve want hierop rustte het Markerichterschap voor de Marke van Ellecom.  Met de genoemde aankopen, verwierf de stadhouder een groot aaneengesloten gebied.

Het gebied werd omzoomd met een aarden wal, waarop een manshoge houten omheining kwam te staan met een omvang van ‘3½ uur gaans’. Een lengte van totaal 18 km. Grootwild, voornamelijk herten, werd overgebracht vanaf het bezit Honselaarsdijk. In het jaar 1650 was het gereed. Op één van zijn eerste jachttochten in oktober dat jaar, kreeg de prins koorts. Hij werd, ziek als hij was, naar Den Haag gebracht waar hij op 6 november, 24 jaar oud, aan de pokken overleed. Acht dagen later werd zijn erfgenaam geboren, Prins Willem III, latere koning van Engeland. 
De omheining raakte al snel in verval en werd in 1660 afgebroken en verkocht. Stadhouder-Koning Willem III heeft regelmatig Hof te Dieren bezocht voor de jacht.  
 
John Striker

De uitgebreide versie van deze column lees je op deze pagina.
Een uitleg over het vroege ontstaan en de Middeleeuwse ontwikkeling van het buurtschap Ellecom kun je lezen op de pagina het ontstaan van Ellecom.


Zonpark A348 
Na een lange periode van weinig nieuws over het burgerinitiatief Zonpark A348 komt er nu weer beweging in het project. De initiatiefgroep heeft steeds contact gehad met de Gemeente en de Provincie om de grond in de oksel van de A348 bij Ellecom beschikbaar te krijgen, helaas tot nu toe zonder succes. Dit heeft te maken met een aantal zaken die de afgelopen periode hebben gespeeld en die we graag toelichten. Op dit moment is de initiatiefgroep bezig om in samenwerking met de Provincie een Dorpsavond te organiseren.  Zij zullen deze avond een toelichting geven rond het gecombineerde plan voor renovatie en verduurzaming van de A 348 en de koppeling die is gemaakt met het Zonpark. Zodra de datum bekend is zullen wij deze delen op social media, de website InEllecom en overige kanalen.

De initiatiefgroep Zonpark A348 bestaat uit Pieter van de Berg, Pieperslaan – Bram Hanstede, Binnenweg – Evelien Luggenhorst, Binnenweg – Henk Hakken Bernhaldelaan Er is een samenwerking aangegaan met de Rijn IJssel Energiecoöperatie voor de organisatie van het project. 


Vliegveld Lelystad en geluidshinder
Dorpsgenoot Pieter Bolder maakt ons erop attent dat er nog tot 1 april een ‘stuitingbrief’ naar de overheid gestuurd kan worden voor recht op eventuele schadevergoeding t.g.v. het openstellen van vliegveld Lelystad.

Diverse anti-Lelystad en anti-laagvliegen actiegroepen hebben voorbeeldbrieven op hun site die je kunt downloaden en gebruiken. Zie bijvoorbeeld www.satl-lelystad.nl/doen/schadel (SATL = Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen). Maar snelheid is geboden, het moet voor 1 april. Better safe than sorry. Info staat ook op de www.rheden.nl
Je kunt telefonisch met Pieter contact opnemen als je meer wilt weten. M 06 26 37 27 67Tot slot.
Zorg goed voor jezelf en elkaar in deze tijd waarin we onze gezondheid extra moeten koesteren!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial