Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Zienswijze = bezwaar indienen tot 14 april

14 maart 2021 08:00 17:00

Beste meneer, mevrouw,

Via deze weg willen wij u laten weten dat de beleidskaders Energie en Landschap en Samen Energie Opwekken vanaf vandaag formeel ter inzage liggen.

Inhoud

In het beleidskader Energie en Landschap wordt het speelveld vastgelegd waarbinnen ruimte is voor de opwek van duurzame energie. Ook zijn er randvoorwaarden opgenomen hoe we duurzame energie een plek in het landschap kunnen geven met respect voor de bestaande kwaliteiten en waar we deze kwaliteiten mogelijk zelfs kunnen versterken.
Het beleidskader Samen Energie Opwekken gaat in op de manier hoe wij initiatieven binnen onze gemeente willen laten verlopen. Het geeft handvatten en een toetsingskader voor zowel proces- als financiële participatie. Dit beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in wat er van hun wordt verwacht en borgt gelijktijdig dat inwoners en andere belanghebbenden goed over projecten worden geïnformeerd en inbreng kunnen hebben bij projecten.

In juni beslist de gemeenteraad over het beleidskader Energie & Landschap en het beleidskader Samen Energie Opwekken. Van donderdag 4 maart tot en met woensdag 14 april liggen deze stukken formeel ter inzage. Dat betekent dat u ze kunt inzien en daarop mondeling en schriftelijk kunt reageren. De reacties worden bestudeert en daar waar mogelijk verwerkt in de stukken. Vervolgens worden die stukken formeel ter besluitvorming aangeboden. Eerst aan het college en in juni dus aan de raad.

Inzage van stukken

U kunt het beleidskader Energie en Landschap en het beleidskader Samen Energie Opwekken van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 inzien via www.rheden.nl/inzage_el_seo

Indienen zienswijze

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ  De Steeg of via energiek@rheden.nl. Vermeld bij uw zienswijze het zaaknummer 778192. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via energiek@rheden.nl.

Maak er vooral gebruik van!

Met vriendelijke groeten,

Dorus Klomberg,
Wethouder Duurzaamheid en Klimaat

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial