Laden Evenementen

« Alle Evenementen

ALV van Ellecoms Belang

24 april 19:30 22:00

Op woensdag 24 april houden we onze algemene ledenvergadering.

Op de agenda het jaarverslag met de financiële stukken van de penningmeerster en het verslag van de secretaris met de bloemlezing van onze activiteiten.

————————-

Algemene ledenvergadering van Ellecoms Belang op 24 april  2024

Locatie: Dorpshuis Nieuw Bergstein te Ellecom

Begintijd: 19.30 uur vanaf 19.00 uur inloop

Gast: Goos Hageman  

Agenda

  1. Welkom – Jeroen de Koe 
  2. Notulen ALV 11 september 2023
  3. Herbenoeming Jeroen de Koe, Betty Suurenbroek en Valentine van Zadel als lid van het bestuur
  4. Jaarverslag 2023– penningmeester

4a. Verslag kascommissie – Pieter Moltmaker en Anne-Marie Troost
4b. Benoeming nieuw lid kascommissie

5. Rondvraag 

6. Sluiting formele deel

7. Informeel: burgerwetenschappers in Ellecom voor meten fijnstof? Toelichting door Goos Hageman. 

8. Afsluitende borrel 

Over het informele deel:

Wie de berichten een beetje volgt weet inmiddels dat fijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Op enkele plekken in Nederland wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het fijnstof rondom het eigen huis door zogeheten citizen scientists (burgerwetenschappers). Zij meten dit met speciale meetapparatuur en vormen zo een aanvulling op het bestaande luchtmeetnet van het RIVM. 

Enkele mensen in onze gemeente zijn bezig de inwoners bewust te maken van de gevolgen van houtstook. Daarbij is het belangrijk om te weten hoeveel fijnstof er in onze directe woonomgeving voorkomt en wat de mogelijke bron is. Immers: meten is weten. Goos Hageman geeft een presentatie over dit onderwerp. Wellicht vormt zich in ons dorp ook een kring van citizen scientists. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial