Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

💡Info-avond. Maatwerk voor Monumenten Ellecom door Wg EEN – Peerdestal

8 februari 19:15 22:00

Maatwerk voor Monumenten Ellecom door EEN

Datum en locatie: 8 februari om 19.30 (inloop 19.15) in De Peerdestal (grote zaal)

Verduurzamen staat hoog op de agenda. Ook veel huizenbezitters willen aan de slag met maatregelen die zorgen voor minder energieverbruikmeer comfort en CO2 reductie. Voor mensen met vooroorlogse woningen, met name die met een monumentale status, is het een extra uitdaging. Gemeente Rheden wil inwoners ondersteuning bieden en heeft groen licht gekregen op een subsidieaanvraag bij de Provinciale Staten van Gelderland. Dit betekent dat er €100.000 beschikbaar is gesteld voor een project in Ellecom waarbij de verduurzaming van woningen van voor 1940 centraal staat. Het gaat om een pilotproject dat wordt begeleid door Ellecom Energie Neutraal.

Wat gaan we doen?
De subsidie zal besteed worden aan begeleiding, inhuren van deskundigheid, communicatie, mogelijke collectieve vergunningsaanvragen en andere zaken die nodig zijn om het verduurzamingsproces van de vooroorlogse woningen goed op de rit te zetten en te houden. Het project heeft tot doel om manieren te vinden die eigenaren van vooroorlogse woningen, waaronder monumenten, te helpen met hun verduurzaming. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bouwtechnieken van oudere woningen verschillen van huizen die na de oorlog zijn gebouwd. Zeker Rijks- en gemeentelijke monumenten hebben ook nog te maken met regelgeving, waardoor op een andere manier naar verduurzaming gekeken moet worden. Door dit samen te doen met mensen met soortgelijke woningen en met expertise van buitenaf, zal het makkelijker zijn hiermee aan de slag te gaan. De daadwerkelijke verduurzaming wordt bekostigd door de eigenaren zelf. Het projectgeld is exclusief bedoeld voor de begeleiding en de inhuur van expertise. Voor de verduurzaming van een woning zijn leningen en soms subsidies beschikbaar, waarover EEN de inwoners  zal informeren. Deelname door inwoners van Ellecom aan dit project is kosteloos en vrijwillig.

Hoe gaan we het doen?
De start van het project is op 8 februari met een bijeenkomst in Avegoor. Daarna zullen de deelnemende inwoners ingedeeld worden in groepjes. Op verzoek van de gemeente heeft het Geldersch Genootschap van alle (koop)woningen in Ellecom aangegeven van welk bouwjaar ze zijn en of er een bepaalde (monumentale) status aan is toegekend. Vervolgens zijn alle vooroorlogse woningen ingedeeld in een aantal typen woning (bv traditionele villa voor 1914, woonhuis voor 1914, villa 1914-1939, boerderijen enzovoort). In totaal zijn zeven verschillende typen woning onderscheiden.
Op basis van deze indeling zullen we de bewoners uitnodigen deel te nemen aan een groep waarin we aan de slag gaan met het verkennen van de mogelijkheden tot verduurzaming van hun type woning. Er wordt ook gekeken hoe die verduurzaming daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Uiteraard is dat laatste een beslissing die een eigenaar van de woning zelf neemt. We stimuleren en verwachten dat de deelnemers aan deze groepen hun ervaringen met elkaar delen. Het kan zijn dat sommige bewoners al eerder stappen hebben ondernomen en hun kennis willen delen met de andere leden in de groep. Het project stelt expertise van buitenaf ter beschikking om mee te denken en te adviseren. De pilot loopt over een periode van twee jaar.

Wie gaat het doen?
Samen gaan we het doen! Het team erfgoed van de gemeente heeft EEN gevraagd om trekker te zijn van de pilot vanwege de aanpak die we gebruiken om de verduurzaming van woningen een stapje verder te helpen. EEN ondersteunt de inwoners van Ellecom met vooroorlogse woningen met specifieke begeleiding en kennis vanwege de uitdagingen die bij dit type huizen komen kijken. Door samen te werken, informatie en ideeën uit te wisselen, kunnen we het proces van verduurzamen versnellen en vergemakkelijken. De inwoners van Ellecom gaan dus samen met ons aan de slag.

Werkgroep EEN bestaat uit Frans de Laaf, Huib Schot, Aat Kuiper en Ton van Rheenen. 
– Ton is projectleider van en  zal samen met Albert van Dam, een professional meet grote ervaring van een dergelijk traject in Apeldoorn, de begeleiding van de groepen op zich nemen. 
– Het project wordt ondersteund door Annemieke Dubbeldeman, communicatieprofessional, die de interne communicatie op zich neemt.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial