Werkgroepen

We werken bij Ellecoms Belang met werkgroepen. Ze doen hun werkzaamheden in afstemming met het bestuur. Naast het uitvoeren van ideeën vanuit het bestuur dragen ze zelf ook zelf ideeën aan. U kunt hen via het bestuur benaderen voor een vraag of idee.

We hebben de volgende werkgroepen:
Communicatie, Groen, Verkeer, Sociaal en cultuur, Ellecom Energie Neutraal.

COMMUNICATIE
Coördinator: Betty Suurenbroek

Dorpsblad ‘In Ellecom’
Inge Reinders
Marjo Paas

Reporter
Tamara Onos

Website, FB, digitale nieuwsbrief
Betty Suurenbroek

Foto’s
Sjoerd van der Pol (o.a. headerfoto)


GROENVOORZIENING
Coördinator: Koop Reynders
Bertus Schoenmakers
Ard Middeldorp
Tijl de Jonge
Petra Verburg
Peter Verhoeff
Bernadette Hakken

VERKEER
Coördinator: Koop Reynders
Herman Quispel
Reynier Hoekstra
Jurriaan van Heuvel –> Ga naar de pagina van Werkgroep Verkeer

SOCIAAL en CULTUREEL
Coördinator: Frans de Boer
Susanne Kamminga

ELLECOM ENERGIE NEUTRAAL (EEN)
Coördinator: Frans de Boer
Frans de Laaf
Ton van Rheenen
Henk Hakken
Peter Jezeer
–> Ga naar de pagina van werkgroep EEN

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial