Werkgroepen

We werken bij Ellecoms Belang met werkgroepen. Ze doen hun werkzaamheden in afstemming met het bestuur. Naast het uitvoeren van ideeën vanuit het bestuur dragen ze zelf ook zelf ideeën aan. U kunt hen via het bestuur benaderen voor een vraag of idee.

We hebben de volgende werkgroepen:

COMMUNICATIE
Coördinator: Betty Suurenbroek

Dorpsblad ‘In Ellecom’
Inge Reinders, eindredactie
Betty Suurenbroek
Margritha Isings
Liesbeth van Wijngaarden
Sjoerd van der Pol, fotograaf
Gaël van Heijst

Webbeheer, Facebook, Digitale nieuwsbrief
Gaël van Heijst, Betty Suurenbroek


GROEN
Coördinator: Jeroen de Koe
Bertus Schoenmakers
Ard Middeldorp
Tijl de Jonge
Petra Verburg
Peter Verhoeff
Bernadette Hakken

VERKEER
Coördinator: Mirjam Schot en
Frans de Boer
Herman Quispel
Reynier Hoekstra

ELLECOM ENERGIE NEUTRAAL (EEN)
Coördinator: Edmond Verhelst
Ton van Rheenen, voorzitter
Huib Schot
Aat Kuiper
–> Ga naar de pagina van werkgroep EEN

CULTURELE COMMISSIE ELLECOMCCE
Coördinator: Winnie Maris
– Ellecoms Belang: Winnie Maris
– Excelsior: Rina van Rheede
– Oranjevereniging: Petra Bouwman
–> Ga naar de pagina van Culturele Commissie Ellecom

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial