Werkgroepen

We werken bij Ellecoms Belang met werkgroepen. Ze doen hun werkzaamheden in afstemming met het bestuur. Naast het uitvoeren van ideeën vanuit het bestuur dragen ze zelf ook zelf ideeën aan. U kunt hen via het bestuur benaderen voor een vraag of idee.

We hebben de volgende werkgroepen:
Communicatie, Groenvoorziening, Veiligheid en Verkeer, Sociaal en Cultureel, Ellecom Energie Neutraal.

COMMUNICATIE
Dorpsblad ‘In Ellecom’
Inge Reinders
Marjo Paas

Reporter
Tamara Onos

Website, FB, digitale nieuwsbrief
Betty Suurenbroek

Foto’s
Sjoerd van der Pol (o.a. headerfoto)


GROENVOORZIENING
Bertus Schoenmakers
Ard Middeldorp
Tijl de Jonge
Petra Verburg
Peter Verhoeff
Bernadette Hakken

VERKEER
Koop Reynders
Herman Quispel
Roos de Jong

SOCIAAL en CULTUUR
Vacant

ELLECOM ENERGIE NEUTRAAL (EEN)
Frans de Laaf
Ton van Rheenen
Piet Kamminga
Henk Hakken
–> Ga naar de pagina van werkgroep EEN

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial