Werkgroepen

We werken bij Ellecoms Belang met werkgroepen. Ze doen hun werkzaamheden in afstemming met het bestuur. Naast het uitvoeren van ideeën vanuit het bestuur dragen ze zelf ook zelf ideeën aan. U kunt hen via het bestuur benaderen voor een vraag of idee.

We hebben de volgende werkgroepen:
Communicatie, Groenvoorziening, Veiligheid en Verkeer, Sociaal en Cultureel, Ellecom Energie Neutraal.

COMMUNICATIE
Nieuwsbrief
Inge Reinders
Niko Wolswijk
Marjo Paas

Reporter
Tamara Onos

Website
Betty Suurenbroek

Foto’s
Sjoerd van der Pol (o.a. headerfoto)


GROENVOORZIENING
Bertus Schoenmakers
Ard Middeldorp
Tijl de Jonge
Bram Hanstede
Petra Verburg
Peter Verhoeff
Bernadette Hakken
Peter Sluiter

VEILIGHEID en VERKEER
Herman Quispel
Pieter Bolder

SOCIAAL en CULTUUR
Vacant

ELLECOM ENERGIE NEUTRAAL (EEN)
Frans de Laaf
Ton van Rheenen
Piet Kamminga
Henk Hakken