Bestuur

Ellecoms Belang is een dorpsbelangenvereniging met onder andere als doel het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp. Het bestuur heeft een verbindende, coördinerende en initiërende rol en werkt in een nauwe samenwerking en afstemming met straatambassadeurs en werkgroepen. Het algemene mailadres is info@inellecom.nl

Voorzitter
Jeroen de Koe, Binnenweg 10a, Ellecom

Secretaris
Valentine van Zadel
E-mail: info@inellecom.nl

Penningmeester
Marissa Jansen
E-mail: penningmeester@inellecom.nl

Communicatie
Betty Suurenbroek
M 06 44 25 17 28
E-mail: info@inellecom.nl

Leden
Edmond Verhelst
Mirjam Schot
Frans de Boer, Hofstetterlaan 8, 6955 BA Ellecom
M 06-18607348


Missie en visie

Verbinden, coördineren en initiëren is ons nieuwe thema
We willen graag in het dorp verbinden, coördineren en initiëren. En dorpsbewoners naar buiten toe ondersteunen. In onze beginselverklaring hebben we dat uitgewerkt. We zijn een platform voor dorpse aangelegenheden en een spreekbuis voor onze leden voor externe zaken.

Werkgroepen en straatambassadeurs
In de praktijk betekent het dat we naast het bestuur werken met werkgroepen en straatambassadeurs. Deze hebben een permanent karakter. Voor actuele en tijdelijke zaken gaan we werken met themagroepen.
Wij willen de activiteiten binnen het dorp coördineren, een centraal punt zijn waar ze samenkomen. Daarnaast verbinden we al de onderdelen van Ellecoms Belang. En waar nodig nemen we het initiatief.

Korte lijnen
We hebben korte lijnen naar de gemeenteraad en burgemeester en wethouders. Daar kunnen we voor inwoners van Ellecom belangen behartigen of initiatieven ondersteunen en discussies afdwingen. Zodat er niet over de hoofden van de dorpsbewoners wordt beslist, maar samen met hen.

Hoe gaan we dat doen?

  • Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten
  • Het onderhouden van contacten met bevoegde instanties
  • Stimulerend, adviserend en coördinerend optreden
  • Alle andere daartoe gepaste middelen, waaronder met name onderzoek door leden en deskundigen

Wat daarvoor nodig vanuit het dorp?
We hebben jullie input nodig, dus mail, bel of spreek ons persoonlijk aan. We horen graag van jullie!

De vereniging onthoudt zich van partijpolitiek en behartigt geen individuele belangen.
Lees hier onze Privacyverklaring

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial