Lid worden

Nog geen lid van Ellecoms Belang? Of weet u niet of u nog lid bent.
Klik op de knop en stuur ‘n mail. We regelen het graag voor u.

Of vul de aanmeldkaart in en mail deze naar ons.


Eerst wat meer weten
Wil u eerst wat meer weten van Ellecoms Belang of wat u eraan heeft? Op de pagina activiteiten EB leest u waar we voor het dorp allemaal mee bezig zijn. Nog meer weten, neem dan contact op met het bestuur of met uw straatambassadeur. Ze vertellen u er graag over.

Iedereen lid!
Ons streven is dat iedere Ellecommer lid is van Ellecoms Belang. Of weer lid wordt. Zo kunnen we doen wat er gedaan moet worden. Een platform zijn voor Ellecomse zaken en een spreekbuis voor extern. Mogelijk denkt u dat u lid bent, maar is uw lidmaatschap verlopen. Neem even contact op met Ton Rutten, onze penningmeester, om dat na te vragen.
Bel hem op  06-12 46 78 85 of mail naar penningmeester@inellecom.nl

Voor maar E 7,50 per jaar bent u al lid!

Lid worden

Stuur naar penningmeester Ton Rutten. penningmeester.
Postadres: Ds. G. Bosplantsoen 3, 6955 BS te Ellecom
E-mail: penningmeester@inellecom.nl

Uw bijdrage
Het contributiebedrag is € 7,50 per jaar/per persoon van 18 jaar en ouder. We vragen u – tenzij u heeft aangegeven dat de  contributie geïncasseerd kan worden – om het contributiebedrag voor 2019 over te maken op bankrekening van Ellecoms Belang: NL98 INGB 0003 7961 94.

Dank!

Doorstart
De belangvereniging Ellecoms Belang heeft in het jaar 2018 een doorstart gemaakt. Een nieuw bestuur, nieuwe uitgangspunten een nieuwe werkwijze. Zoals een nauwe samenwerking met straatambassadeurs en de werkgroepen. Om onze rol als belangenbehartiger goed in te kunnen vullen hebben we u als lid nodig. Veel inwoners hebben al aan de oproep gehoor gegeven om (weer) lid te worden of om hun gegevens aan te passen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial