Lid worden?

Iedereen lid
Ons streven is dat iedere Ellecommer lid is van Ellecoms Belang. Of weer lid wordt. Mogelijk denkt u dat u lid bent, maar is uw lidmaatschap verlopen. Neem even contact op met Ton Rutten, onze penningmeester, om dat na te vragen. Bel hem op  06-12467885 of mail naar penningmeester@inellecom.nl

Voor maar E 7,50 per jaar bent u al lid!

Nog geen lid?
Bent u nog geen lid; u kunt zich direct aanmelden. Wil u eerst wat meer weten van Ellecoms Belang of wat u eraan heeft? Neem dan contact op met het bestuur of met uw straatambassadeur. Ze vertellen u er graag meer over.

Stuur het ingevulde formulier naar penningmeester Ton Rutten. penningmeester.
Postadres: Ds. G. Bosplantsoen 3, 6955 BS te Ellecom
E-mail: penningmeester@inellecom.nl

Uw bijdrage
Het contributiebedrag per jaar is € 7,50 voor een éénpersoons- en € 15,- voor een meerpersoonshuishouden. We vragen u – tenzij u heeft aangegeven dat de  contributie geïncasseerd kan worden – om het contributiebedrag voor 2019 over te maken op bankrekening van Ellecoms Belang: NL98 INGB 0003 7961 94.

Dank!

Doorstart
De belangvereniging Ellecoms Belang heeft in het jaar 2018 een doorstart gemaakt. Een nieuw bestuur, nieuwe uitgangspunten een nieuwe werkwijze. Op de algemene ledenvergadering van november 2018 is dit bekrachtigd door de leden. Veel inwoners hebben al aan de oproep gehoor gegeven om (weer) lid te worden of om hun gegevens aan te passen.