Joods monument

Het originele monument voor de Joodse slachtoffers van SS-opleidingskamp Avegoor keert terug in Ellecom.

Herplaatsing van het momument
Na de diefstal van het Joods monument aan de Zutphensestraatweg bij Villa Irene is er een comité gevormd om herplaatsing te realiseren.

Kunstenaar Harry de Leeuw is al vergevorderd met het maken van het nieuwe monument. Helaas waren de oude gietmal en het tafeltje niet meer voorhanden, maar desondanks zal het nieuwe monument niet veel afwijken van het oude. De beveiliging van het monument heeft, zoals u zult begrijpen, onze volle aandacht.

Onthulling
De onthulling van het monument zal plaatsvinden op 14 april 2019 ‘s middags. Het oorspronkelijke monument is in 1998 onthuld door Max Deen, de laatstlevende van de tragedie die zich op Villa Irene en Avegoor heeft afgespeeld. Helaas is Max inmiddels overleden, maar zijn dochter Sylvia Deen zal hem op deze dag vertegenwoordigen. Ook is onze burgemeester aanwezig en wordt de onthulling muzikaal omlijst door onder andere onze dorpsgenoot Erik Laarman. Een datum om alvast in je agenda te noteren!

Namens het comité Joods Monument,
Bernadette Hakken