EerbeekLoenen2030 en de zuidelijke ontsluitingsroute via de Ellecomsedijk

Door de voorgenomen afsluiting van de Doesburgsedijk en de Zuidelijke Ontsluitingsroute voor vrachtverkeer van project EerbeekLoenen2030 die o.a. via de Ellecomsedijk loopt, ontstaat er een verdere toename van de verkeersintensiteit.

Deze projecten vallen onder gemeente Rheden en provincie Gelderland. Ellecoms Belang heeft zich bij het project en beide overheden aangemeld als belanghebbende om het dorp hierover te kunnen informeren.

Samenwerkingsverband Trace1+
Samen met de bewoners van de Dierenseweg in Eerbeek, Wijkplatform Dieren- NoordOost (DiNO), Belangenvereniging Spankeren en Buurteam N348/Ellecomsedijk zijn we vereningd in Samenwerkingsverband Trace1+ | Leefomgeving Dierenseweg, Kanaalweg, Ellecomsedijk.

Ons doel is om de leefbaarheid van de aanwonenden van de zuidelijke ontslutingsroute – ook buiten het projectgebied – onder de aandacht te brengen, de kwaliteit van leven te behouden en te verbeteren. Het vrachtverkeer neemt op de Dierenseweg met 54% toe en over de Ellecomsedijk wordt een toename van 18-25% verwacht. De verkeersstroom is nu al meer dan 22.000 (vracht)voertuigen per dag. Meer verkeer geeft nog meer geluidsoverlast en heeft een nadelig effect op onze rust en gezondheid.

Lees er meer over op www.eerbeekloenen2030.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial