EEMAC

Wat is de EEMAC?
Eerste Ellecomse Motoren en Automobiel Club
De EEMAC is een gezelligheidsclub van eigenaren van oldtimers of klassieke automobielen.

Ontstaan in 1997
In 1997 kwamen enkele oldtimer-eigenaren uit Ellecom op het idee, om af en toe een gezamenlijke toertocht te maken met hun klassieker. Dit sloeg direct aan en daarop besloten Herman Boesveld en Henk Bolhuis om de EEMAC op te richten.

Ons doel is ongeveer 6 maal per jaar een uitstapje of excursie te organiseren in de regio. Daarbij maken we een tourrit met ons rijdend museum; bij voorkeur langs een toeristische route. Wij zijn niet merkgebonden. Daardoor is er een mooie variëteit in ons wagenpark ontstaan. Hetzelfde geldt voor de leden zelf. Velen zijn al lid vanaf het eerste uur. Inmiddels telt de EEMAC rond de dertig leden. Wij streven ernaar om kleinschalig te blijven.

Activiteiten
Aan het eind van het eerste kwartaal organiseren wij een ledenvergadering. Wij plannen dan gezamenlijk onze activiteiten voor het komend seizoen. Onze leden organiseren onder andere bij toerbeurt een rit/evenement/tourrit. Tevens nemen wij bij gelegenheid deel aan ouderen-ritten voor bewoners van verzorgingshuizen in de regio. Vast onderdeel in onze jaarplanning is de inmiddels wel bekende Oldtimers in Oldtimersrit.

EEMAC-leden met hun oldtimers voor de muziektent in Ellecom

Oldtimers in Oldtimers
Sinds 2005 is dit een jaarlijkse traditie geworden, die de EEMAC geheel vanuit eigen middelen van de leden bekostigt en met eigen inzet faciliteert. Voor oudere en/of minder mobiele (oud)-Ellecommers organiseert de EEMAC op een zaterdagmiddag in medio september een uitstapje. Gezamenlijk maken wij een tourrit met ons rijdend museum door de omgeving, met een tussenstop voor een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en drankje. Wij halen onze passagiers thuis op en aan het eind van de middag wordt iedereeen ook weer netjes thuisgebracht.

Het geeft veel voldoening om te zien hoeveel plezier onze gasten beleven aan dit jaarlijkse uitstapje. De EEMAC ziet dit evenement dan ook als hun jaarlijks hoogtepunt.

Wie kan er lid worden?
Als u een rijdende oldtimer/klassieker van minstens ongeveer 25 jaar oud heeft, dan kunt u lid worden van de EEMAC.

Praktische zaken
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Henk Hakken
Vice-voorzitter: Bert Zantinge
Secretaris: Jos Karman
Penningmeester: Willeke Boesveld
Ondersteunend bestuurslid: Klaas Haaijema

Wilt u meer weten over de EEMAC?
Stuur dan een e-mail aan:
Bert Zantinge: quaiandrecitroen@hotmail.com

Achtergrond Oldtimers in Oldtimers
In 2005 moedigde de Gemeente Rheden haar bewoners aan, meer activiteiten te ontplooien, om de samenleving dichter bij elkaar te brengen. Ze stelden daar zelfs een subsidie tegenover. Dat bracht de toenmalige EEMAC-leden Riks van Dijk en Mick Stomp op het idee en voorstel om een Oldtimers in Oldtimers rit te organiseren.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial