Dorpsinitiatieven

Ellecom kent verschillende buurt- en bewonersinitiatieven die aandacht geven aan zaken die zij belangrijk vinden. Het heeft veelal met leefomgeving en energietransitie te maken. We bieden hen op onze website een platform. Behalve werkgroep EEN zijn deze initiatiefgroepen geen onderdeel van Ellecoms Belang.

LEEFOMGEVING
Team N348/Ellecomsedijk | De buurtiniatitiefgroep vraagt aan gemeente en provincie om afdoende maatregelen te nemen voor het verbeteren van de leefomgeving van bewoners van Dalstein/Ellecom door het verminderen van het verkeerslawaai van de N348/Ellecomsedijk, de ‘vergeten weg’. De Ellecomsedijk is onderdeel van verschillende, zo niet alle infrastructuurprojecten.

‘Ik hark in Ellecom’ | Dorpsinitiatief om het herstblad in onze tuinen te laten liggen voor de kleine beestjes. En om de hark te gebruiken als je blad, bijvoorbeeld van de stoepen, wilt verwijderen. Dit project is in december 2020 beëindigd. Het wordt geëvalueerd en misschien volgend jaar herhaald.

ENERGIE
DOE – Duurzaam Opgewekt Ellecom| Dit buurtinitiatief wil onder meer door mee te denken over geschikte alternatieven van energieopwekking een betere verhouding tussen zon en wind en tevens geschiktere geclusterde locaties bereiken. 

Burgerinitiatief Zonne-energie | Wilt u meer weten over de plannen voor zonne-energie in de vorm van een ‘zonnepark’ kijk dan op de website van zonparka348.

Energiebesparing met je huis
Werkgroep EEN, onderdeel van Ellecoms Belang organiseert onder eigen naam energiebesparende activiteiten voor dorpsbewoners. Een actueel initiatief is een referentieonderzoek.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial