DOE – Duurzaam Opgewekt Ellecom

Dit buurtinitiatief wil onder meer door mee te denken over geschikte alternatieven van energieopwekking een betere verhouding tussen zon en wind en tevens geschiktere geclusterde locaties bereiken.

De initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom wil samen met de gemeente Rheden een goede invulling te geven aan de regionale energietransitie (RES). In het RES-bod zijn Spankeren en De Beemd aangegeven waar windturbines danwel grootschalige zonnevelden voorzien zijn.

De gemeente heeft in februari 2020 aangegeven mogelijkheden voor zonnevelden te zien in de gehele Ellecomse Polder. Dat vinden we als initiatiefgroep  veel te ongenuanceerd. Er is veel cultuurhistorie en een prachtige natuur met mooie flora en fauna. Die dienen beschermd te worden, zoals in het huidige beleid van gemeente en provincie is vastgelegd. 
Wij hebben tijdens onze inspraak (raadsvergadering op 25/8.2020) wethouder Klomberg geadviseerd om op geïndustraliseerde gebieden te clusteren en een betere verhouding zon/wind te vinden. 
Dit najaar stelt de gemeente de Handreiking Energie & Landschap op. Wij zijn gesprekspartner en hebben als doel dat het opwekken van duurzame energie in de Ellecomse polder goed wordt ingepast in de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. We hebben hierover een case geschreven.
 
Het speelt dus nu! Eind 2020 is vastgelegd wat mag en niet mag. Ieder initiatief om iets te bouwen wordt aan deze Handreiking getoetst. Daarom zijn we nu zo alert op dit beleidsstuk. Mocht u willen reageren, dan horen we dat graag op duurzaam.opgewekt.ellecom@gmail.com.

De brieven aan gemeente Rheden en bewoners van Ellecom

Aanvullende stukken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial