DOE – Duurzaam Opgewekt Ellecom

Dit buurtinitiatief wil onder meer door mee te denken over geschikte alternatieven van energieopwekking een betere verhouding tussen zon en wind en tevens geschiktere geclusterde locaties bereiken.

De initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom wil samen met de gemeente Rheden een goede invulling te geven aan de regionale energietransitie (RES). In het RES-bod zijn Spankeren en De Beemd aangegeven waar windturbines danwel grootschalige zonnevelden voorzien zijn.

De gemeente heeft in februari 2020 aangegeven mogelijkheden voor zonnevelden te zien in de gehele Ellecomse Polder. Dat vinden we als initiatiefgroep  veel te ongenuanceerd. Er is veel cultuurhistorie en een prachtige natuur met mooie flora en fauna. Die dienen beschermd te worden, zoals in het huidige beleid van gemeente en provincie is vastgelegd. 
Wij hebben tijdens onze inspraak (raadsvergadering op 25/8.2020) wethouder Klomberg geadviseerd om op geïndustraliseerde gebieden te clusteren en een betere verhouding zon/wind te vinden. 
Dit najaar stelt de gemeente de Handreiking Energie & Landschap op. Wij zijn gesprekspartner en hebben als doel dat het opwekken van duurzame energie in de Ellecomse polder goed wordt ingepast in de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. We hebben hierover een case geschreven.
 
Het speelt dus nu! Eind 2020 is vastgelegd wat mag en niet mag. Ieder initiatief om iets te bouwen wordt aan deze Handreiking getoetst. Daarom zijn we nu zo alert op dit beleidsstuk. Mocht u willen reageren, dan horen we dat graag op duurzaam.opgewekt.ellecom@gmail.com.


NIEUWS
Beste partner,
In de afgelopen periode heeft u verschillende e-mails van ons ontvangen over het ontwerpproces van het bod Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0). Wellicht heeft u één of meer regionale bijeenkomsten over de RES bijgewoond. Daarvoor onze dank, wij waarderen uw bijdrage en betrokkenheid enorm.

Besluitvorming bod RES 1.0
Zestien gemeenten, de provincie Gelderland, de waterschappen en netbeheerder Liander hebben samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners uit de regio Arnhem Nijmegen het bod RES 1.0 opgesteld voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van (boven-)regionale warmtebronnen. Van maart tot en met juni nemen de gemeenten, waterschappen en de provincie Gelderland een besluit over dit plan. De Rhedense gemeenteraad neemt 25 mei een besluit over het bod RES 1.0.

Meer informatie
Via de volgende link kunt het bod RES 1.0 bekijken: https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/res1-0/ In de laatste nieuwsbrief van de RES Arnhem Nijmegen (zie hieronder) en het regionale persbericht (zie bijlage)kunt u nog meer achtergrondinformatie vinden.

Uw mening geven?
Wilt u bij de gemeenteraad uw mening geven over het bod RES 1.0? Of wilt u graag inspreken over dit onderwerp? Kijk dan op https://www.rheden.nl/gemeenteraad/Gemeente_raad/Invloed_en_inspraak voor de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet, Dorus Klomberg
wethouder klimaat en duurzaamheid

Lees hier het persbericht van RES van 8 maart 2021.


Zienswijze van DOE
6 april 2021. Hier lees je de zienswijze die DOE heeft ingediend bij de gemeente Rheden.

De brieven aan gemeente Rheden en bewoners van Ellecom

Aanvullende stukken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial