Dalstein

Dalstein, een verdwenen landhuis                                                                       

In 1972 is Huize Dalstein afgebroken, om plaats te maken voor 16  nieuwe huizen, die nu op Dalstein staan. 
Wie herinnert zich nog het prachtige landhuis, dat daar gebouwd is in 1840 door de familie Mispelblom Beijer uit Zutphen, oorspronkelijk als vakantiehuis. Na toevoeging van een verdieping rondMaar  1855, komt de familie er permanent wonen. De foto dateert uit 1910, duidelijk is de ‘benedentuin’ te zien (ontstaan bij de aanleg van de Doesburgse dijk). Links de eerder aangelegde betonnen vijver,  het enige dat nu nog resteert.  De siertuin loopt van het huis tot aan de bakkerij van Dikker, Binnenweg 48 en ten zuiden van het huis tot aan de Ruitersbeek en de Friedhof. Dit deel  wordt ingenomen door een moestuin, een speciale Rozenkwekerij, maar ook kindertuintjes. Er zijn bloemenkassen en een druivenkas. In het huis woont de laatste dochter  Mispelblom Beijer, Johanna met haar man Müller Kühlenthal, hun 3 dochters, maar ook haar moeder. De familie zorgt voor een Bewaarschool voor alle kleintjes van het dorp, Friedhof 7, met inrichting en personeel, die tot 1980 als kleuterschool heeft gefunctioneerd.  Minstens 14 huizen zijn door hen gebouwd voor mensen in het dorp, zoals de kleermaker, de tuinbaas en meerdere mensen die op Dalstein werkten.                                                                       

Zijn zo’n huis en haar bewoners het niet waard om bewaard te blijven in ons geheugen?

Elis Duringhof en Nettie Dekker

Meer verhalen zijn te vinden in de nummers 177, 178 en 194 van het blad Ambt en Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal.

>> Historie van Ellecom

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial