Welkom

Welkom! We houden je graag op de hoogte van Ellecomse zaken.


Wij zijn een dorpsplatform van en voor Ellecom met als doel verbinden, coördineren en initiëren.

Kijk onder NIEUWS naar actuele en oudere nieuwsberichten. Onder de andere knoppen zie je o.a. onze activiteiten, de verenigingen, stichtingen dorpsinitiatieven en bedrijven in ons dorp. Wil je iets delen met ons dat voor alle Ellecommers interessant, belangrijk of waardevol is of heb je een vraag, mail dan naar info@inellecom.nl. Volg ons ook op Facebook


LAATSTE BERICHTEN —

Nieuws in het dorp

HERDENKING 4 mei Ellecom
— Georganiseerd door het 4-mei-comitee: Sjoerd van der Pol speelt het taptoe-signaal en na de 2 minuten stilte zal hij ook het Wilhelmus blazen.
— Interview met Marc Budel, onze dorpswethouder, over de turnhal, ‘fout’ erfgoed: https://m.binnenlandsbestuur.nl/…/verschillende-aanpak…


De heer en mevrouw Jansen met burgemeester Carol van Eert

De heer Antonius Cornelius Maria (Ton) Jansen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Jansen heeft zich vanaf het moment dat hij lid werd van muziekvereniging Excelsior in 1987, ingezet als vrijwilliger voor de vereniging en doet dit nog steeds. Hij is altijd bereid tot het verlenen van hand- en spandiensten bij welke activiteit dan ook. De heer Jansen zet zich altijd met hart en ziel in en verwacht dit ook van anderen.

De rode draad door zijn actieve leven is dat hij bij elke club waarvoor hij zich aanmeldde, ook direct taken op zich nam. Als vrijwilliger, maar ook als bestuurslid. Mede dankzij de inzet van de heer Jansen is het Sinterklaasfeest in Ellecom uitgegroeid tot een geweldig feest dat niet meer weg te denken is.

Ook in de vereniging Culturele Evenementen Ellecom heeft hij een groot aandeel en staat hij bekend als iemand waar je altijd op kunt rekenen. De heer Jansen voelt zich nauw betrokken bij de Oranjevereniging in Ellecom en is een actief bestuurslid met tomeloze inzet. Hij heeft hiermee bijgedragen aan het dorp Ellecom zoals het nu is. De Bowlsvereniging De Hangmat kenmerkt hem als een sociale en behulpzame sportvriend met aandacht voor iedereen.

De heer Jansen woont in Ellecom.     


Ik buurt mee
Er is weer een nieuwe ronde vouchers van de gemeente Rheden voor een dorpsinitiatief. Lees meer op website www.ikbuurtmee.nl.

Hieronder de initiatieven de we binnenkregen.


Voor (energiebewuste) Ellecommers

De ‘Bespaarladder’ word je aangeboden door werkgroep EnergieNeutraal  Ellecom (EEN) van Ellecoms Belang. De poster staat vol met tips om met eenvoudige middelen je energieverbruik te verlagen. Dat is goed voor het milieu én voor je portemonnee. Mocht je hem niet ontvangen hebben of meer info willen mail ons dan via ellecom.energieneutraal@gmail.com en we zorgen dat je alsnog de Bespaarladder krijgt.

Groet van werkgroep EEN


De wegen en leefomgeving van Ellecom –
snelweg A348

Ellecom en de renovatie in 2021 van de A348
Kijk hier naar de digitale presentatie van de ideeën van Ellecommers voor de A348. Lees meer op pagina Renovatie A348

Energie-opwekking en de leefomgeving van Ellecom

De Ellecomse polder ligt tussen de snelweg A348 tot aan het dorp en van de N348/Ellecomsedijk tot aan de Eikenstraat.

Dorpsinitiatief DOE (Duurzaam Opgewekt Ellecom) houdt u op de hoogte van plannen voor vergunningen voor windmolens en zonneterreinen in de gemeente Rheden. Deze bewoners voeren gesprekken met de gemeente Rheden en denken mee over alternatieven die mede op gericht zijn op het karakter en de leefbaarheid van het dorp.

Zienswijze van DOE over de Ellecomse polder

Lees hier de brief van ERIK SPAINK uit DIEREN die in de Regiobode van 31 maart jl. pleit voor de visie: uitgaan van wat een gebied, onze leefomgeving nodig heeft en daarop de plannen voor energiegebruik en -opwek baseren.
Met zijn toestemming plaatsen we hier het complete artikel ‘Verspilde energie’. Voor vragen kun je contact opnemen met Erik.

Via Rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Energie_en_Landschap hebben dorpsbewoners een directe link naar het voorlopig concept bod RES en alle achterliggende stukken rondom het RES proces.

Voor een beeld van de veranderingen in het landschap door windmolens kijk op: https://resinbeeld.nl/

Energie en je huis

Is je huis energiezuinig?
Werkgroep EEN start een pilot om het energieverbruik van je huis te bepalen en – waar nodig – verbeteringen uit te voeren.

Hoe dan?
Door een onafhankelijk adviseur wordt via EEN van enkele woningen op Berhaldelaan een referentiebeeld gemaakt. Dat gebeurt door drie woningen specifiek te onderzoeken op hun bouwtechnische kenmerken en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden tot energiebesparing. Deze uitkomst is ook toepasbaar op soortgelijke huizen op Berhalde. Later bekijken we ook andere wijken. Wil je dit ook, lees dan meer op de pagina van EEN, vraag zonodig nadere informatie en/of meld je aan via ellecomenergieneutraal@gmail.com

Het luchtruim en Ellecom

Ellecoms Belang biedt een platform aan Stichting Red de Veluwe.

Lees hier de brief.

Waar gaat die brief over? De stichting maakt zich druk over de gevolgen voor mens en natuur als de opening van Lelystad Airport opengaat voor groot handelsverkeer, dus voor grote toestellen zoals Boeings 737 en Airbussen A 320. Dat betekent meer geluidoverlast, meer (ultra)fijnstof, meer stikstofdepositie. Ook waar in Ellecom, want het zijn bijna allemaal vakantievluchten naar het zuiden. In het begin 8.000 per jaar, later een dikke 36.000 of meer. En dat begint ’s ochtends om 06.00 uur en stopt (hopelijk) om 23.00 uur. En dat met name zomers als je zelf graag buiten wilt zijn.

Stichting Red de Veluwe verzet zich daartegen. Wij zullen een zienswijze indienen, dat is een bezwaar. Als de minister hier onvoldoende op reageert gaan we vervolgens in beroep bij de rechter. Dat doen we samen met andere partijen met eenzelfde doelstelling en bijgestaan door advocaten. De minister moet zich houden aan de uitspraak van de rechter Wij hebben tal van goede argumenten, waarmee we de rechter hopen te overtuigen dat Lelystad niet open mag voor die vakantievluchten. Zodat wij in onze woonomgeving rustig en gezond kunnen wonen.

We hopen dat u ons wilt steunen. Hoe u dat kunt doen staat in de brief die u zult ontvangen of lees meer op onze website https://www.stichtingreddeveluwe.nl/
Vragen? Als u nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft na het lezen van die brief, mailt u die dan naar hcbrandsma@gmail.com. Wij zullen daar zo snel mogelijk op reageren.Met bijzondere dank aan de straatambassadeurs,namens alle vrijwilligers en het bestuur van Stichting Red de Veluwe, H.C. Brandsma

De wegen en leefomgeving van Ellecom –
de Ellecomsedijk

De Ellecomsedijk begrenst ons dorp aan de oostkant en is naast een ontsluitingsweg voor het dorp inmiddels een drukke regionale weg geworden.

Door stapeling van infrastructuurprojecten is de intensiteit van het verkeer toegenomen en neemt nog toe. Wij willen als Ellecoms Belang graag partij zijn in de besprekingen om te informeren over Ellecom en oog te houden voor het behouden en het verbeteren van de leefbaarheid in Ellecom.

Dorpsinitiatief Team N348/Ellecomsedijk vraagt specifiek aandacht voor de bijzondere situatie van Dalstein. De woonwijk ligt pal naast deze weg, valt buiten alle projecten en heeft daardoor geen recht op afdoende geluidsbescherming wat ten koste gaat van een aangename leefomgeving.

De wegen en leefomgeving van Ellecom –
Zuidelijke Ontsluitingsroute EerbeekLoenen2030

Door de voorgenomen afsluiting van de Doesburgsedijk en de Zuidelijke Ontsluitingsroute van project EerbeekLoenen2030 die o.a. via de Ellecomsedijk loopt, ontstaat er een verdere toename van de verkeersintensiteit. Deze projecten vallen onder gemeente Rheden en provincie Gelderland. Ellecoms Belang heeft zich bij het project en beide overheden aangemeld als belanghebbende om het dorp hierover te kunnen informeren. Zijn er Ellecommers met kennis van zaken en/of die hiervoor voor Ellecoms Belang dit onder hun hoede willen nemen. Laat het ons weten.


Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

Eerste bevindingen onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Ellecoms Belang was ook vertegenwoordigd.

De provincie Gelderland en het Rijk nodigen belangstellenden en belanghebbenden uit om kennis te nemen van de eerste bevindingen van het onderzoek naar de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Iedereen is van harte welkom bij een online bijeenkomst op 11 maart van 19.00 – 21.00 uur. Aanmelden kan tot 8 maart via www.gelderland.nl/mirt-hfo.

Onderzoek De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard Deze waarden liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur, de landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap.

Lees meer op www.gelderland.nl/mirt-hfo of in deze nieuwsbrief.


Lid worden kan altijd.
Lees hier het dorpsblad In Ellecom-Lente 2021-01 als flipbook en zie wat Ellecoms Belang van en voor Ellecom betekent.Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial