Welkom

Welkom! We houden je graag op de hoogte van Ellecomse zaken.


Wij zijn een dorpsplatform van en voor Ellecom met als doel verbinden, coördineren en initiëren.

Kijk onder NIEUWS naar actuele en oudere nieuwsberichten. Onder de andere knoppen zie je o.a. onze activiteiten, de verenigingen, stichtingen dorpsinitiatieven en bedrijven in ons dorp. Wil je iets delen met ons dat voor alle Ellecommers interessant, belangrijk of waardevol is of heb je een vraag, mail dan naar info@inellecom.nl. Volg ons ook op Facebook


LAATSTE BERICHTEN —

Houtstoken, een hot item.
Let op: de cursus is digitaal.

Geef je snel op! De cursus is gratis en exclusief voor leden van Ellecoms Belang. Lid worden kan via info@inellecom.nl

Ellecoms Belang organiseert in samenwerking met de gemeente Rheden een cursus houtstoken. Via de straamambassadeurs krijgt iedereen een uitnodiging in de bus met een flyer met tips van de gemeente Rheden.


Dorpsblad In Ellecom-Winter is uit en is bij je thuis bezorgd door je straatambassadeur. Veel leesplezier!

Lees hier het blad als flipbook.

Altijd al lid willen worden? Meld je aan via info@inellecom.nl! Of download de inschrijfkaart.

Activiteiten in het dorp

Kunstwerk in bosje Avegoor
Foto: Gonda van Leeuwen


Infobord op dorpsplein opgeknapt en verbeterd!
Ton van Weij heeft het bord schoongemaakt, opnieuw mooi groen geschilderd en er een dakje+zijkanten aangemaakt. het ziet er weer top uit. Vriendelijk verzoek: gewoon doorzichtig plakband gebruiken en geen tape. Tape is moeilijker te verwijderen.


Dorpsinitiatief: ‘Ik hark in Ellecom’ is ten einde. Al het blad is van de bomen.
Lees op de Facebookpagina het laatste nieuws en de uitslag van de enquête en de Danschallenge met je hark!

Energie en je huis

Is je huis energiezuinig?
Werkgroep EEN start een pilot om het energieverbruik van je huis te bepalen en – waar nodig – verbeteringen uit te voeren.

Hoe dan?
Door een onafhankelijk adviseur wordt via EEN van enkele woningen op Berhaldelaan een referentiebeeld gemaakt. Dat gebeurt door drie woningen specifiek te onderzoeken op hun bouwtechnische kenmerken en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden tot energiebesparing. Deze uitkomst is ook toepasbaar op soortgelijke huizen op Berhalde. Later bekijken we ook andere wijken. Wil je dit ook, lees dan meer op de pagina van EEN, vraag zonodig nadere informatie en/of meld je aan via ellecomenergieneutraal@gmail.com

Energie en de leefomgeving van Ellecom

Dorpsinitiatief DOE (Duurzaam Opgewekt Ellecom) houdt u op de hoogte van plannen voor windmolens en zonneterreinen in de gemeente Rheden. Deze groep bewoners voert gesprekken met de gemeente Rheden en denkt mee over alternatieven die er mede op gericht zijn het karakter en de leefbaarheid van het dorp behouden.

Lees meer over hun activiteiten en inzet voor dorp en omgeving op deze pagina, met nieuwe documenten.

Via Rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Energie_en_Landschap hebben dorpsbewoners een directe link naar het voorlopig concept bod RES en alle achterliggende stukken rondom het RES proces.

De wegen en leefomgeving van Ellecom –
de Ellecomsedijk

De Ellecomsedijk begrenst ons dorp aan de oostkant en is naast een ontsluitingsweg voor het dorp inmiddels een drukke regionale weg geworden. Door stapeling van infrastructuurprojecten is de intensiteit van het verkeer toegenomen en neemt nog toe. Wij willen als Ellecoms Belang graag partij zijn in de besprekingen om te informeren over Ellecom en oog te houden voor het behouden en het verbeteren van de leefbaarheid in Ellecom.

Dorpsinitiatief Team N348/Ellecomsedijk vraagt specifiek aandacht voor de bijzondere situatie van Dalstein. Deze woonwijk ligt pal naast deze weg, valt buiten verschillende projecten en heeft daardoor geen recht op afdoende geluidsbescherming.

Door de voorgenomen afsluiting van de Doesburgsedijk en de Zuidelijke Ontsluitingsroute van project EerbeekLoenen2030 die o.a. via de Ellecomsedijk loopt, ontstaat er een verdere toename van de verkeersintensiteit. Deze projecten vallen onder gemeente Rheden en provincie Gelderland.

De wegen en leefomgeving van Ellecom –
snelweg A348

De A348, Ellecom en inbreng

Provincie Gelderland is bezig met het organiseren en uitvoeren van groot onderhoud van de A348, de snelweg die langs de zuidkant van ons dorp loopt. Dit doen ze volgens een nieuw concept, de ambitieuze innovatieve renovatie. De provincie heeft de volgende ambities geformuleerd: de meest optimale weg, zo min mogelijk CO2 uitstoot, zo circulair mogelijk. Lees meer op Gelderland.nl/A348

Welke ambities hebben de Ellecommers?
Ellecoms Belang is uitgenodigd om mee te denken over het  inpassen van de weg in de omgeving. Ellecoms Belang  wil de opvattingen en ideeën van de dorpsbewoners naar voren brengen. De vraag aan jullie is welke ideeën en wensen heb je voor deze weg en wil je aan ons meegeven voor de bijeenkomst. De provincie kijkt welke zaken makkelijk meegenomen kunnen worden in de geformuleerde doelstellingen. Leefbaarheid telt in principe mee, hoe het uiteindelijk gewogen wordt, moeten we afwachten.

Hoe hebben we dat gedaan?
Via een invulformulier met een aantal onderwerpen, kon je je ideeën kwijt. Veel Ellecommers hebben daarop gereageerd. We maakten er een samenvatting  van en presenteerden ze namens de dorpsbewoners in het overleg. De meest genoemde punten zijn geluidsoverlast, groen/biodiversiteit en energievoorziening.

Locatiebezoek
Er komt in januari 2020 een locatiebezoek: het bouwteam kijkt samen met ons naar de Ellecomse kant van de weg om te ervaren welke invloed de weg op het dorp heeft. Wil je mee met het locatiebezoek, het wordt ergens in januari, meld je dan vast aan via info@inellecom.nl

Bestuur van Ellecom Belang en Werkgroep Verkeer
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial