Welkom

Welkom! We houden je graag op de hoogte van Ellecomse zaken.


Wij zijn een dorpsplatform van en voor Ellecom met als doel verbinden, coördineren en initiëren.

Kijk onder NIEUWS naar actuele en oudere nieuwsberichten. Onder de andere knoppen zie je o.a. onze activiteiten, de verenigingen, stichtingen dorpsinitiatieven en bedrijven in ons dorp. Wil je iets delen met ons dat voor alle Ellecommers interessant, belangrijk of waardevol is of heb je een vraag, mail dan naar info@inellecom.nl. Volg ons ook op Facebook


LAATSTE BERICHTEN —

In Ellecom Lente 2021
We zijn bezig met het volgende dorpsblad, In Ellecom Lente 2021. We roepen alle Ellecommers, verenigingen, stichtingen, dorpsinitiatieven etc. op om kopij aan te leveren. Graag een tekst van rond de 200 woorden en een bijpassende foto van minimaal 1MB. Sluitingsdatum 1 maart. We redigeren de teksten om een goed en prettig leesbaar blad te maken. Kopij opsturen naar info@inellecom.nl


Voor (energiebewuste) Ellecommers

Binnenkort krijg je een ‘Bespaarladder’ in je brievenbus. Deze word je aangeboden door werkgroep EnergieNeutraal  Ellecom (EEN) van Ellecoms Belang. De poster staat vol met tips om met eenvoudige middelen je energieverbruik te verlagen. Dat is goed voor het milieu én voor je portemonnee. Mocht je hem niet ontvangen hebben of meer info willen mail ons dan via ellecom.energieneutraal@gmail.com en we zorgen dat je alsnog de Bespaarladder krijgt.

Groet van werkgroep EENLid worden kan altijd.
Lees hier het dorpsblad In Ellecom-Winter 2020-04 ls flipbook en zie wat Ellecoms Belang van en voor Ellecom betekent.

Activiteiten in het dorp

Nieuws van Excelsior
Graag willen we bij u Sponsorkliks onder de aandacht brengen. Sponsorkliks is een simpele manier waarmee u Muziekvereniging Excelsior financieel kunt steunen, zonder dat het het u geld kost. Hoe mooi is dat! Lees meer op onze pagina.


Kunstwerk in bosje Avegoor
Foto: Gonda van Leeuwen


Infobord op dorpsplein opgeknapt en verbeterd!
Ton van Weij heeft het bord schoongemaakt, opnieuw mooi groen geschilderd en er een dakje+zijkanten aangemaakt. het ziet er weer top uit. Vriendelijk verzoek: gewoon doorzichtig plakband gebruiken en geen tape. Tape is moeilijker te verwijderen.


Het luchtruim en Ellecom

Ellecoms Belang biedt een platform aan Stichting Red de Veluwe.

‘U heeft of ontvangt binnenkort een brief van Stichting Red de Veluwe in uw brievenbus, dankzij de hulp van Ellecoms Belang en haar straatambassadeurs.

Lees hier de brief.

Waar gaat die brief over? De stichting maakt zich druk over de gevolgen voor mens en natuur als de opening van Lelystad Airport opengaat voor groot handelsverkeer, dus voor grote toestellen zoals Boeings 737 en Airbussen A 320. Dat betekent meer geluidoverlast, meer (ultra)fijnstof, meer stikstofdepositie. Ook waar in Ellecom, want het zijn bijna allemaal vakantievluchten naar het zuiden. In het begin 8.000 per jaar, later een dikke 36.000 of meer. En dat begint ’s ochtends om 06.00 uur en stopt (hopelijk) om 23.00 uur. En dat met name zomers als je zelf graag buiten wilt zijn.

Stichting Red de Veluwe verzet zich daartegen. Wij zullen een zienswijze indienen, dat is een bezwaar. Als de minister hier onvoldoende op reageert gaan we vervolgens in beroep bij de rechter. Dat doen we samen met andere partijen met eenzelfde doelstelling en bijgestaan door advocaten. De minister moet zich houden aan de uitspraak van de rechter Wij hebben tal van goede argumenten, waarmee we de rechter hopen te overtuigen dat Lelystad niet open mag voor die vakantievluchten. Zodat wij in onze woonomgeving rustig en gezond kunnen wonen.

We hopen dat u ons wilt steunen. Hoe u dat kunt doen staat in de brief die u zult ontvangen of lees meer op onze website https://www.stichtingreddeveluwe.nl/
Vragen? Als u nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft na het lezen van die brief, mailt u die dan naar hcbrandsma@gmail.com. Wij zullen daar zo snel mogelijk op reageren.Met bijzondere dank aan de straatambassadeurs,namens alle vrijwilligers en het bestuur van Stichting Red de Veluwe, H.C. Brandsma

Energie en de leefomgeving van Ellecom

Dorpsinitiatief DOE (Duurzaam Opgewekt Ellecom) houdt u op de hoogte van plannen voor windmolens en zonneterreinen in de gemeente Rheden.

Deze groep bewoners voert gesprekken met de gemeente Rheden en denkt mee over alternatieven die er mede op gericht zijn het karakter en de leefbaarheid van het dorp behouden.

Lees meer over hun activiteiten en inzet voor dorp en omgeving op deze pagina, met nieuwe documenten.

Via Rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Energie_en_Landschap hebben dorpsbewoners een directe link naar het voorlopig concept bod RES en alle achterliggende stukken rondom het RES proces.

Voor een beeld van de veranderingen in het landschap kijken op: https://resinbeeld.nl/

Energie en je huis

Is je huis energiezuinig?
Werkgroep EEN start een pilot om het energieverbruik van je huis te bepalen en – waar nodig – verbeteringen uit te voeren.

Hoe dan?
Door een onafhankelijk adviseur wordt via EEN van enkele woningen op Berhaldelaan een referentiebeeld gemaakt. Dat gebeurt door drie woningen specifiek te onderzoeken op hun bouwtechnische kenmerken en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden tot energiebesparing. Deze uitkomst is ook toepasbaar op soortgelijke huizen op Berhalde. Later bekijken we ook andere wijken. Wil je dit ook, lees dan meer op de pagina van EEN, vraag zonodig nadere informatie en/of meld je aan via ellecomenergieneutraal@gmail.com

De wegen en leefomgeving van Ellecom –
de Ellecomsedijk

De Ellecomsedijk begrenst ons dorp aan de oostkant en is naast een ontsluitingsweg voor het dorp inmiddels een drukke regionale weg geworden.

Door stapeling van infrastructuurprojecten is de intensiteit van het verkeer toegenomen en neemt nog toe. Wij willen als Ellecoms Belang graag partij zijn in de besprekingen om te informeren over Ellecom en oog te houden voor het behouden en het verbeteren van de leefbaarheid in Ellecom.

Dorpsinitiatief Team N348/Ellecomsedijk vraagt specifiek aandacht voor de bijzondere situatie van Dalstein. De woonwijk ligt pal naast deze weg, valt buiten alle projecten en heeft daardoor geen recht op afdoende geluidsbescherming.

De wegen en leefomgeving van Ellecom –
Zuidelijke Ontsluitingsroute EerbeekLoenen2030

Door de voorgenomen afsluiting van de Doesburgsedijk en de Zuidelijke Ontsluitingsroute van project EerbeekLoenen2030 die o.a. via de Ellecomsedijk loopt, ontstaat er een verdere toename van de verkeersintensiteit. Deze projecten vallen onder gemeente Rheden en provincie Gelderland. Ellecoms Belang heeft zich bij het project en beide overheden aangemeld als belanghebbende om het dorp hierover te kunnen informeren. Zijn er Ellecommers met kennis van zaken en/of die hiervoor voor Ellecoms Belang dit onder hun hoede willen nemen. Laat het ons weten.

De wegen en leefomgeving van Ellecom –
snelweg A348

De A348, Ellecom en inbreng

Provincie Gelderland is bezig met het organiseren en uitvoeren van groot onderhoud van de A348, de snelweg die langs de zuidkant van ons dorp loopt. Dit doen ze volgens een nieuw concept, de ambitieuze innovatieve renovatie. De provincie heeft de volgende ambities geformuleerd: de meest optimale weg, zo min mogelijk CO2 uitstoot, zo circulair mogelijk. Lees meer op Gelderland.nl/A348

Welke ambities hebben de Ellecommers?
Ellecoms Belang is uitgenodigd om mee te denken over het  inpassen van de weg in de omgeving. Ellecoms Belang  wil de opvattingen en ideeën van de dorpsbewoners naar voren brengen. De vraag aan jullie is welke ideeën en wensen heb je voor deze weg en wil je aan ons meegeven voor de bijeenkomst. De provincie kijkt welke zaken makkelijk meegenomen kunnen worden in de geformuleerde doelstellingen. Leefbaarheid telt in principe mee, hoe het uiteindelijk gewogen wordt, moeten we afwachten.

Hoe hebben we dat gedaan?
Via een invulformulier met een aantal onderwerpen, kon je je ideeën kwijt. Veel Ellecommers hebben daarop gereageerd. We maakten er een samenvatting  van en presenteerden ze namens de dorpsbewoners in het overleg. De meest genoemde punten zijn geluidsoverlast, groen/biodiversiteit en energievoorziening.

Locatiebezoek
Er komt in januari 2020 een locatiebezoek: het bouwteam kijkt samen met ons naar de Ellecomse kant van de weg om te ervaren welke invloed de weg op het dorp heeft. Wil je mee met het locatiebezoek, het wordt ergens in januari, meld je dan vast aan via info@inellecom.nl

Bestuur van Ellecom Belang en Werkgroep Verkeer


Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

Eerste bevindingen onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Ellecoms Belang was ook vertegenwoordigd.

De provincie Gelderland en het Rijk nodigen belangstellenden en belanghebbenden uit om kennis te nemen van de eerste bevindingen van het onderzoek naar de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Iedereen is van harte welkom bij een online bijeenkomst op 11 maart van 19.00 – 21.00 uur. Aanmelden kan tot 8 maart via www.gelderland.nl/mirt-hfo.

Onderzoek De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard Deze waarden liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur, de landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap.

Lees meer op www.gelderland.nl/mirt-hfo of in deze nieuwsbrief.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial